Vračanje vseh učencev v šolo 22. 2. 2021

Datum objave: Feb 19, 2021 11:31:6 AM

Spoštovani učenci, cenjeni starši!

Kot ste verjetno že izvedeli iz medijev, se z 22. 2. 2021 v šolo vračajo tudi učenci druge in tretje triade, tako, da bomo po dolgem času zopet vsi v šoli.

Pouk pa ne bo potekal čisto običajno, saj se moramo držati smernic, kijih je za preprečevanje prenosa okužbe SARS CoV-2 pripravil NIJZ.

O posebnostih, ki zadevajo posamezne oddelke bodo učence obvestili razredniki, tu pa naj navedemo le nekatere stvari, ki veljajo za vse učence.

Še vedno veljajo nekatera priporočila, ki so bila v veljavi že ob začetku šolskega leta oziroma od pojava virusa.

Pomembno je:

- redno umivanje rok, oziroma razkuževanje kjer ni možnosti umivanja,

- upoštevanje higiene kašlja in kihanja,

- vzdrževanje medsebojne razdalje,

- nošenje mask v skupnih prostorih šole.

Pouk in vse druge aktivnosti bodo potekale v tako imenovanih mehurčkih znotraj posameznih razredov. Zaradi tega se ne bodo izvajale nobene ure pouka in drugih dejavnosti, kjer bi prihajalo do mešanja učencev iz različnih razredov. Vsak razred ima ves čas pouka v svoji matični učilnici, vsak ima tudi svoj prostor za garderobo ter za vse obroke šolske prehrane. Vsi učenci se od prihoda v šolo pas do odhoda zadržujejo v matičnih učilnicah, zadrževanje v jedilnici in na hodnikih ni dovoljeno. Učenci ves čas pouka sedite na istem mestu. Učenci si med sabo ne smete posojati šolskih pripomočkov. Oblečeni in obuti bodite športno, da boste lahko na prostem izvajali tudi ure športa.

Pri šolskih prevozih je potrebno prav tako upoštevati priporočila NIJZ – nošenje maske in razkuževanje rok.

Ker ni aktivnosti pred pričetkom pouka smo nekoliko spremenili vozni red:

· smer Podsreda, učenci prihajajo v šolo z rednim avtobusom in se vračajo z rednim avtobusom ob 12.30, druga vožnja za Podsredo bo kadar bo potrebno,

· smer Buče, odhod zjutraj se zamakne na 7.30, odhod domov prva vožnja po kosilu, druga ob 14. uri,

· smer Veternik, zjutraj ob 7.05 (Županc), povratek ob 12.55 iz Kozjega,

· smer Zdole, zjutraj ob 7.30, povratek ob 12.40 iz Kozjega,

· smer Šonovo, zjutraj ob 7.45, povratek ob 12.30 iz Kozjega.

Veseli nas vrnitev vseh učencev v šolo in ker ne želimo, da bi se epidemiološka situacija spet poslabšala, se poskušajmo vsi držati omenjenih priporočil.