Poslovni čas zavoda in kontaktni podatki

Datum objave: Nov 10, 2020 11:26:0 AM

Poslovni čas zavoda Osnovna šola Kozje v času zaprtja šole zaradi epidemije Covid-19, je med 7.30 in 13.00.

Kontaktna oseba za nujne primere izven poslovnega časa je ravnatelj Roman Gradišek (031 550 579).