Vrnitev v šolo za devetošolce

Datum objave: May 22, 2020 7:8:55 AM

Spoštovani učenci 9. razreda OŠ Kozje, cenjeni starši!

Kot ste že bili obveščeni, se s 25. 5. 2020 učenci 9. razreda vračajo v šolske klopi. Če ima otrok določene zdravstvene omejitve, imate starši pravico otroka ne napotiti v šolo, zaradi zavarovanja lastnega zdravja in zdravja družinskih članov.

Glede prevoza v šolo/domov sporočamo, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) priporoča peš hojo ali individualni prevoz učencev s strani staršev, da ne pride do združevanja učencev. Zavedamo se, da vsi starši take oblike prihajanja v šolo/iz šole ne morete zagotoviti, zato zagotavljamo šolski prevoz, vendar moramo tudi tu, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov, vedeti, koliko otrok bo koristilo šolski prevoz. Nekoliko je spremenjen vozni red:

- smer Buče, odhod zjutraj se zamakne na 7.30, odhod domov ob 12.30 uri.

- smer Zdole, zjutraj ob 7.30, povratek ob 12.40 iz Kozjega,

Za prevoz v šolo in iz nje veljajo pravila, ki veljajo tudi za javni prevoz, potniki morajo imeti maske (lahko tudi ruta ali šal), pred vstopom v vozilo si morajo razkužiti roke, sedeti ne smejo na sosednjih sedežih.

Vstop v šolo je skozi vhod v Večnamenski center. Pred vhodom si učenci razkužijo roke in gredo v garderobo, kjer se preobujejo in napotijo v matično učilnico. Zadrževanje v jedilnici in na hodnikih ni dovoljeno. Devetošolci boste v tem času uporabljali garderobi v pritličju Večnamenskega centra, ločeni za dekleta in fante. Pri vstopu spoštujete priporočeno razdaljo (1,5 – 2 metra).

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, devetošolci pa izven matične učilnice - učne skupine. Za učence se svetuje uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

Pouk bo od 25. 5. 2020 bo potekal po spremenjenem urniku.

Učenci imate pouk ves čas v matični učilnici – učilnici za geografijo. Učenci imate vsak svojo mizo pri kateri sedite ves čas pouka.

Učenci si med sabo ne smete posojati šolskih pripomočkov.

Oblečeni in obuti bodite športno, da boste lahko na prostem izvajali tudi ure športa.

Vsak dan bo na urniku pet ur, po katerih pojeste kosilo (kdor ga bo imel) in greste domov. Zadrževanje v šoli po pouku ni dovoljeno.

Za vse otroke bomo zagotovili šolsko malico, kdor bi želel imeti kosilo naj to označi na prilogi 1. Prehrana bo organizirana v skladu s priporočili NIJZ. Malica in kosilo bosta potekala v učilnici geografije. Pred vsakim obrokom si temeljito umijete roke. Vsak učenec sedi na svojem mestu na katerem sedi tudi pri pouku. Malica je ob 10.25, kuharice jo dostavijo v učilnico. Po obroku pladnje in posodo odložite na voziček in očistite svojo mizo.

Učenci naj imajo s sabo steklenico za vodo, saj uporaba pitnika ne bo možna.

Po navodilih NIJZ morajo starši, katerih otroci se bodo vrnili v šolo, za svojega otroka izpolniti izjavo »pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«

Zavedamo se, da spoštovanje omenjenih ukrepov ne bo najenostavnejše, vendar sem prepričan, da nam bo s skupnim sodelovanjem uspelo.

Šolska svetovalna služba: Ravnatelj:

Mag. M. Drofenik Roman Gradišek, univ. dipl. ing.