V šoli nam ni hladno

Datum objave: Jan 21, 2020 8:43:4 AM

Na ogledu v toplarni Topko sem spoznala, da je računalniška soba podobna človeškim možganom. Nadzoruje delovanje vseh naprav. Na ogledu sem spoznala delovanje toplarne. S sošolci smo si ogledali kurišče s sekanci, ki ogreva zalogovnik vode, v katerem je 65 000l vode. Vse gre po tekočem traku. Cevi so označene z rdečo in modro puščico. V hali ima tudi traktor, s katerim si pomaga pri sekancih, ki jih ima v silosu zunaj. Tudi tam potek uravnava tekoči trak. Sekance pa nabavlja na žagi v Kozjem. Ta toplota nato potuje do kurilnice v VCK, nato pa po ceveh v šolo. Ohlajena voda se vrača nazaj.

KLARA ZIMŠEK, 4.R. OŠ KOZJE

Tudi sam sem spoznal, da se vso dogajanje v hali spremlja preko računalnikov. Pa tudi pametnega telefona. Gospod Preskar nam je razkazal tekoči trak, po katerem potujejo sekanci do velike peči. Skozi kukalo smo si ogledali, s kakšnim plamenom gori v peči. Ni bil velik plamen. Zraven peči sem opazil kontejner, v katerega so padale saje, ki gredo po tekočem traku v veliko vrečo zunaj ob hali. Tam se skladiščijo, odpeljejo jih pa delavci OKP. Zunaj sem videl tudi dva silosa za sekance. Napolnjen zadostuje za en mesec kurjenja. Po cevi gre toplota do prejemnikov, zato nam je v šoli pozimi toplo. Ta ogled mi je bil zelo všeč.

ŽAN LUC ŠTANCER, 4R. OŠ KOZJE