Obvestilo devetošolcem in staršem

Datum objave: May 15, 2020 11:24:30 AM

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (sklep ministrice prof. dr. Simone Kustec Lipicer).

Do spremembe je prišlo, ker ni bilo izvedeno nacionalno preverjanje znanja.

Citat iz okrožnice: »Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat pridobi največ 45 točk.«

PRENOS PRIJAVNICE V PRIMERU, DA SI PREMISLITE, ALI NIMATE DOVOLJ TOČK V PRI MOREBITNI OMEJITVI VPISA

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko devetošolci in starši vse naredite na daljavo, in sicer:

1. Izpolnite obrazec, ki ga prilagam in je objavljen na spletni strani ministrstva.

2. Obrazec izpolnite, podpišete in ga skeniranega ali fotografiranega pošljete na elektronski naslov svetovalne delavke na šoli, kjer imate prijavo.

3. Šolske svetovalne delavke SŠ bomo poskrbele, da bo prijavnica poslana na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo. To pomeni, da vam staršem in učencem ni potrebno prihajati na nobeno šolo, vse bomo opravili preko elektronske pošte, šole pa bodo prijavnice same prenesle med sabo ob koncu prenosnega roka.

Tako kot vsako leto se bom jaz z vami pogovarjala o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo. Pogovorila se bom z vami in svetovalnimi delavkami srednjih šol, kjer lahko tudi preverim kakšno je stanje točk glede na ocene 7. in 8. razreda in vas seveda pravočasno obvestim.

Prijavnice lahko prenašamo do 16. 6. 2020

Stanje prijav bo objavljeno 20. 5. 2020. Se slišimo, 25. 5. pa tudi vidimo.

Lep pozdrav.

Pedagoginja Marina