DOPOLNJENO - Zaprtje OŠ Kozje in delo na daljavo

Datum objave: Mar 13, 2020 12:30:35 PM

Spoštovani učenci OŠ Kozje in njihovi starši!

Kot ste že bili obveščeni, je minister za zdravje Republike Slovenije, dne 12. 3. 2020, izdal Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki velja od 16. marca do vključno 29. marca 2020. To seveda velja tudi za Osnovno šolo Kozje in enoto Vrtec Zmajček Kozje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z okrožnico, ki jo je istega dne poslalo šolam, predlagalo različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo.

Na OŠ Kozje smo se dogovorili, da bodo učitelji za učence pripravili različne oblike pouka na daljavo kot so na primer učni listi, interaktivna gradiva, delo v spletnih učilnicah in podobno, seveda prilagojene starosti in znanju učencev.

Komuniciranje med zaposlenimi in učenci bo praviloma potekalo preko elektronskih oblik. Zato vas prosimo, da spremljate objave na naši spletni strani ter sporočila po elektronski pošti. Vsi strokovni delavci šole so dosegljivi preko njihovih šolskih e-naslovov, ki so v obliki: ime.priimek@os-kozje.si (na primer: roman.gradisek@os-kozje.si). Enake naslove imajo tudi učenci šole od 4. razreda dalje. Če bo kdo izmed učencev imel kakšne težave z dostopanjem do svoje elektronske pošte se lahko obrne na šolskega informatika na naslov franc.grobelsek@os-kozje.si.

Vse učence in starše obveščamo tudi, da je založba Rokus-Klett od 13. marca dalje omogočila vsem učencem brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv. Navodila kako dostopati do njih so v prilogi.

DOPOLNJENO:

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 13. 3. 2020, je šola dolžna organizirati nujno varstvo pod naslednjimi pogoji:

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19.3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19.3.2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Priporočamo, da delavci šole učence sprejemajo pred šolo. Učencem se ob prihodu izmeri temperatura, v primeru, da kažejo znake bolezni, je potrebno zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev. V primeru vidnih znakov okužbe se izmeri temperatura tudi staršem.

V kolikor potrebujete nujno varstvo za svojega otroka sporočite to na elektronski naslov roman.gradisek@os-kozje.si, do nedelje 15. 3. 2020, do 12. ure.