Razširjeni program

ŠOLE V NARAVI


Zimska šola v naravi za 7. razred

Za učence sedmega razreda bomo organizirali šolo smučanja na Slivniškem Pohorju v CŠOD Planinka. Izvedli jo bomo od 7. 2. do 11. 2. 2022.

Naravoslovni tabor za 5. in 6. razred

Za učence petega razreda in šestega razreda bomo organizirali naravoslovni tabor od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022 v CŠOD Gorenje.

Letna šola v naravi za 4. in 5. razred

Za učence 4. razreda se organizira šola v naravi konec od 15. 11. do 19. 11. 2021 v hotelu Žusterna Koper.

Za učence petega razreda bomo lani odpadlo poletno šolo v naravi izvedli od 11. 10. do 15. 10. 2021 v hotelu Vile Park v Portorožu.

Financer šol v naravi so starši in občina.


INTERESNE DEJAVNOSTI

INTERESNE DEJAVNOST.pdf