Razširjeni program

ŠOLE V NARAVI 


Letna šola v naravi za 4. razred

 

Za učence četrtega razreda se organizira šola v naravi konec od 13. 11. do 17. 11. 2023 v hotelu Žusterna Koper.


Naravoslovni tabor za 5. razred

 

Za učence petega razreda bomo organizirali naravoslovni tabor od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024 v CŠOD Gorenje.

Zimska šola v naravi za 6. razred

 

Za učence šestega razreda bomo organizirali šolo smučanja na Slivniškem Pohorju v CŠOD Planinka. Izvedli jo bomo od 15. 1. do 19. 1. 2024.

 

 

Financer šol v naravi so starši in občina.


INTERESNE DEJAVNOSTI 

INTERESNE DEJAVNOSTI.pdf