Razširjeni program

ŠOLE V NARAVI


Letna šola v naravi za 4. razred

Za učence četrtega razreda se organizira šola v naravi konec od 14. 11. do 18. 11. 2022 v hotelu Žusterna Koper.


Naravoslovni tabor za 5. razred

Za učence petega razreda bomo organizirali naravoslovni tabor od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 v CŠOD Gorenje.

Zimska šola v naravi za 6. razred

Za učence šestega razreda bomo organizirali šolo smučanja na Slivniškem Pohorju v CŠOD Planinka. Izvedli jo bomo od 6. 2. do 10. 2. 2023.

Financer šol v naravi so starši in občina.


INTERESNE DEJAVNOSTI

interesne dejavnosti.pdf