Izbirni predmeti

Šola bo v šolskem letu 2022/2023 izvajala devet izbirnih predmetov:

- Izbrani šport,

- Turistična vzgoja,

- Organizmi v naravi in umetnem okolju,

- Poskusi v kemiji,

- Rastline in človek,

- Sodobna priprava hrane,

- Računalniška omrežja,

- Obdelava gradiv les,

- Šport za zdravje,

V letu 2022/2023 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

- Prvi tuj jezik - angleščina za učence 1. razreda,

- Šport za učence 2. triade ,

- Nemščina za učence 2. triade.