Izbirni predmeti

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 izvajala devet izbirnih predmetov:

- Izbrani šport,

- Nemščina 2,

- Organizmi v naravi in umetnem okolju,

- Poskusi v kemiji,

- Rastline in človek,

- Sodobna priprava hrane,

- Šport za sprostitev,

- Obdelava gradiv umetne snovi,

- Šport za zdravje,

V letu 2021/2022 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

- Prvi tuj jezik - angleščina za učence 1. razreda,

- Šport za učence 2. triade