Izbirni predmeti

Šola bo v šolskem letu 2023/2024 izvajala devet izbirnih predmetov: 

-        Izbrani šport,

-        Turistična vzgoja,

-        Organizmi v naravi in umetnem okolju,

-        Poskusi v kemiji,

-        Rastline in človek,

- Šport za sprostitev,

-        Računalniška omrežja,

-        Obdelava gradiv les,

-        Šport za zdravje,

V letu 2023/2024 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

        -         Prvi tuj jezik - angleščina za učence 1. razreda,

        -        Šport za učence 2. triade ,

          -         Računalništvo ta učence 2. triade.