Dokumenti

Na spodnjih povezavah lahko najdete Pravila šolskega reda, Hišni red OŠ Kozje, Vzgojni načrt, Publikacijo šole in vrtca ...

publikacija_OSKozje_22_23.pdf
PUBLIKACIJA vrtec 2022-23.pdf
Hišni red OŠ Kozje.pdf
Pravila šolskega reda OŠ Kozje.pdf
NAČRT VARNIH POTI22.pdf
vzgojni načrt.pdf