Šolska prehrana

V šolski kuhinji se pripravljajo zajtrki, malice, kosila in popoldanske malice za učence šole in malice ter kosila za delavce šole. Želimo nuditi hrano, ki je primerna za učence, čeprav ne moremo zadovoljiti vseh različnih okusov učencev.

Malica: I. skupina 9.35 - 9.50 (1. do 4. r.)

II. skupina 10.25 - 10.45 (5. do 9. r.)

Za nemoten potek malice skrbijo razredniki, dežurni učitelj in učenci.

Kosilo: od 12.20 do 12.30 ure.


cenik prehrane 2022.pdf