Šolska prehrana

V šolski kuhinji se pripravljajo zajtrki, malice, kosila in popoldanske malice za učence šole in malice ter kosila za delavce šole. Želimo nuditi hrano, ki je primerna za učence, čeprav ne moremo zadovoljiti vseh različnih okusov učencev.

Malica: I. skupina 9.35 - 9.50 (1. do 4. r.)

            II. skupina 10.25 - 10.45 (5. do 9. r.)

Za nemoten potek malice skrbijo razredniki, dežurni učitelj in učenci.

Kosilo: od 12.20 do 12.35 ure. 

Šolska shema Evropske unije

 

V letošnjem šolskem letu bomo ponovno izvajali Šolsko shemo Evropske unije, v okviru katere bomo razdeljevali sadje in zelenjavo vsem učencem.

Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, vendar po naših raziskavah otroci in mladostniki slednjih ne uživajo dovolj. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave v šolskem prostoru smo se ponovno vključili v projekt. Omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru razrednih ur in dnevov dejavnosti

Cilji sheme šolskega sadja in zelenjave so ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo ponudili en obrok sadja ali zelenjave enkrat tedensko kot dopolnilni obrok pri malici.

cenik prehrane 2023-24.pdf