Zlata knjiga OŠ Kozje

V skladu s Pravilnikom o pohvalah, priznanjih in nagradah, se v Zlato knjigo OŠ Kozje vpiše: 

- učenca šole v posamezni generaciji 9. razreda,

- prejemnike zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz znanja.

Zlato knjigo OŠ Kozje vodimo od šolskega leta 2009/10 dalje.

ZLATA KNJIGA 23-09.pdf