Tradicionalni slovenski zajtrk

Datum objave: Nov 19, 2020 7:3:30 AM

Tudi letos bomo obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že jubilejni, deseti po vrsti.

“Prazna vreča ne stoji pokonci.”

“Po jutru se dan pozna, po zajtrku pa jutro.”

“Zajtrkuj kot kralj, kosi kot meščan in večerjaj kot berač.”

Kar nekaj pregovorov je znanih na temo zajtrka, kar kaže, da gre za enega res zelo pomembnih obrokov.

Izvedba TSZ bo zaradi epidemije letos drugačna. V petek, 20. 11. 2020, bomo pri pouku na daljavo v okviru razrednih ur oz. drugih dejavnosti učence seznanili o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalne oz. slovenske hrane, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje.

Učence bomo spodbudili k pripravi in h kulturnemu zaužitju zdravega zajtrka.

NAJ ZAJTRKOVANJE POSTANE NAVADA.