Pomoč pri nabavi delovnih zvezkov

Datum objave: May 11, 2021 12:36:52 PM

Osnovna šola Kozje bo tudi za šolsko leto 2021/22 namenila nekaj sredstev iz šolskega sklada za pomoč pri nabavi delovnih zvezkov. Delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda so brezplačni, za učence od 4. do 9. razreda pa lahko starši uveljavljate pomoč iz šolskega sklada, če izpolnjujete določene kriterije.

V kolikor želite uveljavljati pravico do pomoči za nabavo delovnih zvezkov, prosimo, da izpolnite vlogo, ki je v prilogi in jo vrnete najkasneje do 21. 5. 2021 v šolski poštni nabiralnik, ali po pošti. Lahko pa se tudi osebno oglasite pri šolski svetovalni službi, v petek, dne 21. 5. 2021 od 7.00 do 13. ure. S seboj morate prinesti tudi dokazila: odločbo o prejemanju otroškega dodatka in odločbo o prejemanju denarnega dodatka (v kolikor ga prejemate), potrdilo o prijavi na Zavodu za zaposlovanje v kolikor ste brezposelni.