Organizacija pouka in nujnega varstva med 1. in 11. 4.

Datum objave: Mar 29, 2021 6:12:9 PM

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Pouk bo od 1. do 11. aprila 2021 ponovno potekal na daljavo, informacije o poteku pouka bodo učenci dobili v prihodnjih dveh dneh od svojih razrednikov.

Osnovna šola Kozje bo v skladu z odlokom organizirali nujno varstvo za učence od 1. – 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Prijavo za nujno varstvo otroka oddajte do srede, 31. 3. 2021 do 10.00 ure, na el. naslov: tajnistvo@os-kozje.si. Ob prijavi napišite tudi točno uro prihoda učenca v šolo in odhoda iz nje. Pri tem upoštevajte tudi, da šolskih prevozov ne bo. Potrjena potrdila boste prinesli v tajništvo šole prvi dan nujnega varstva.

Šola bo za učence, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovila šolsko prehrano, prav tako pa bo zagotavljala tudi brezplačni topli obrok za učence, ki se bodo v tem času izobraževali na domu in jim po kriterijih brezplačni obrok pripada. Prijave na ta obrok, ki ga boste lahko prevzeli v šoli, zbiramo do srede, 31. 3. 2021 do 10.00 ure, na el. naslov: tajnistvo@os-kozje.si.