Vrnitev v šolo za učence 1. triade

Datum objave: May 15, 2020 11:26:28 AM

Spoštovani učenci prvih treh razredov OŠ Kozje, cenjeni starši!

Kot ste že bili obveščeni, se z 18. 5. 2020 učenci 1. triletja vračajo v šolske klopi.

Zaradi strogih navodil, ki smo jih dobili s strani NIJZ, bo v tem času delo na šoli nekoliko spremenjeno. Naj vam naštejem te spremembe, ki bodo veljale do preklica.

1. Prevoz v šolo

Spremembe voznega reda, ki veljajo od 18. 5. 2020:

- smer Podsreda, učenci prihajajo v šolo z rednim avtobusom in se vračajo z rednim avtobusom ob 12.30, druge vožnje za Podsredo ni,

- smer Buče, odhod zjutraj se zamakne na 7.30, odhod domov ob 14. uri, prve vožnje za Buče ni,

- smer Veternik, zjutraj ob 7.10, povratek ob 12.55 iz Kozjega,

- smer Zdole, zjutraj ob 7.30, povratek ob 12.40 iz Kozjega,

- smer Šonovo, zjutraj ob 7.45, povratek ob 12.30 iz Kozjega.

Za prevoz v šolo in iz nje veljajo pravila, ki veljajo tudi za javni prevoz, potniki morajo imeti maske (lahko tudi ruta ali šal), pred vstopom v vozilo si morajo razkužiti roke, sedeti ne smejo na sosednjih sedežih.

2. Prihod v šolo

Otroci naj imajo v ponedeljek s sabo izpolnjeni izjavi, ki smo vam jih posredovali v začetku tedna. Če kdo izjave ni mogel natisniti, bo pred vhodom nekaj natisnjenih izjav, ki jih lahko izpolnite in oddate v poštni nabiralnik pri glavnem vhodu v šolo.

Vstop v šolo je skozi vhod v Večnamenski center. Pred vhodom učence čaka dežurna učiteljica, ki jih napoti v garderobo. Vsak razred ima v Večnamenskem centru svojo garderobo (1. in 2. razred si več ne delita garderobe). Učenci vstopijo v garderobo skozi prva vrata, se slečejo in preobujejo v copate ter pri zadnjih vratih zapustijo garderobo ter se napotijo v učilnico, kjer je jutranje varstvo, oziroma v svojo učilnico. Pri vstopu spoštujejo priporočeno razdaljo (1,5 – 2 metra).

Starši v prostore šole ne smete vstopati, kar pomeni, da otroke pred vhodov v VCK predate dežurni učiteljici.

3. Pouk

Otroci imajo pouk ves čas v matični učilnici, izjema je podaljšano bivanje, kjer se skupine lahko združijo. Učenci 3. razreda imajo pouk v učilnici 4. razreda, da smo lahko zagotovili dovolj velik razmik med mizicami.

Učenci imajo vsak svojo mizico pri kateri sedijo ves čas pouka.

Učiteljice bodo čim več pouka izvajale tudi zunaj, na svežem zraku.

Učenci si med sabo ne smejo posojati šolskih pripomočkov, prav tako ne nosijo ničesar domov. Vse šolske stvari ostajajo v razredu, copati pa v garderobi.

Oblečeni in obuti naj bodo športno, da bodo lahko na prostem izvajali tudi ure športa.

4. Šolska prehrana

Otroci bodo imeli vse obroke, na katere ste jih prijavili. Vsak učenec bo imel svoje mesto, na katerem bo pojedel vse obroke šolske prehrane. Izjema je popoldanska malica, ki jo bodo pojedli v učilnici podaljšanega bivanja.

Učenci 1. in 2. razreda bodo jedli v jedilnici, učenci 3. razreda pa v učilnici slovenščine v pritličju. Vse obroke bodo dobili postrežene na svojem mestu, po obroku vse skupaj pustijo na mizi, ker bodo pospravile kuharice in čistilka.

5. Odhod domov

Vozače bodo dežurne učiteljice pospremile do vozila po voznem redu, ki je objavljen pod 1. točko.

Prav tako bodo do izhoda pospremile učence, ki odhajajo sami domov.

Ker starši ne smete v prostore šole, lahko ob prihodu pred vhod v VCK pokličete na šolsko mobi številko 031 433 443, na kateri se bo oglasila učiteljica podaljšanega bivanja in vašega otroka napotila v garderobo. Otrok se bo v garderobi oblekel in preobul (copate pustil v garderobi) in prišel k vam pred vhod.

Za oddajanje različnih obrazcev smo pri vhodu v šolo zmontirali poštni nabiralnik. Vstop v šolo je dovoljen le v izjemnih primerih, ki morajo biti vnaprej napovedani na telefonsko številko tajništva 03 809 05 10.

Zavedamo se, da spoštovanje omenjenih ukrepov ne bo najenostavnejše, vendar sem prepričan, da nam bo s skupnim sodelovanjem uspelo.

Roman Gradišek, univ. dipl. inž.

ravnatelj OŠ Kozje