Vračanje učencev 1. triletja v šolo

Datum objave: May 12, 2020 7:44:56 AM

Vlada Republike Slovenije je sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

Z 18. majem se predvidoma pričenja vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole za učence 1., 2. in 3. razreda. Delo bo potekalo po priporočilih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in ob upoštevanju Higienskih priporočil za izvajanje pouka v OŠ v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil NIJZ.

Glede na to, da je od prekinitve pouka in pričetka poučevanja na daljavo, minilo veliko časa, je šolska svetovalna služba pripravila navodila staršem, kako pripraviti otroka na vrnitev v šolo, ki jih nadete v priponki.

V priponki najdete tudi obvestilo staršem ob odpiranju šole za učence 1. triletja. Sestavni del obvestila je izjava za pridobivanje podatkov. Za dobro pripravo na ponovni začetek pouka v živo, moramo namreč zbrati podatke koliko otrok bo pouk obiskovalo (zaradi morebitnih zdravstvenih omejitev otroka ali drugih družinskih članov lahko namreč učenec nadaljuje as poukom na daljavo), koliko otrok bo v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, koliko otrok bo potrebovalo šolske prevoze in katere obroke šolske prehrane bodo učenci imeli. Starše prosimo, da nam omenjene podatke pošljejo na elektronski naslov o-kozje.ce@guest.arnes.si do srede 13. maja 2020.

Sestavni del obvestila je tudi Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, ki jo je pripravil NIJZ. Z izjavo starši potrdijo, da otrok v zadnjih 14 dnevih ni kazal simptomov bolezni in ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z COVID-19. Podpisana izjava je pogoj za vrnitev otroka v šolo in jo morajo učenci 18. maja prinesti s sabo.