Rezultati ankete

Datum objave: Apr 06, 2020 2:30:57 PM

Spoštovani starši,

po štirinajstih dneh pouka na daljavo smo vas pozvali k reševanju ankete, kako ste zadovoljni z dotedanjih potekom pouka. Velika večina vas je anketo rešila in z zadovoljstvom ugotavljamo, da je zadovoljstvo zelo visoko.

Tule so nekateri povzetki odgovorov:

- Večina učencev ima ustrezne tehnične pogoje za delo na daljavo. S tistimi, ki jih nimajo, težave razrešujemo individualno.

- Večini učencev je delo na daljavo zanimivo, kar velikemu procentu celo zelo zanimivo, le nekaterim (8) manj zanimivo, ali (1) nezanimivo.

- Približno tretjina učencev dela v spletnih učilnicah ali preko elektronske pošte več kot dve uri, po približno petina učencev dela do ene ure, do uro in pol ali do dveh ur, le nekaj (6) jih dela več kot dve uri in pol, do 4 ure, trije delajo do pol ure.

- Približno 60 % učencev pri delu pomagajo starši, približno tretjini starejši bratje oziroma sestre, približno tretjina delajo sami, približno 10 % jih ima pomoč sošolcev.

- Tri četrtine učencev meni, da ne dobivajo preveč nalog, med tistimi, ki so mnenja, da je nalog preveč, je to večinoma pri predmetih, ki jih imajo tudi največ ur (angleščina, slovenščina, matematika)

- Prav tako tri četrtine učencev meni, da pri nobenem predmetu niso navodila za delo slabše razumljiva. Med tistimi, ki so našteti, so na prvih treh mestih ponovno angleščina, matematika in slovenščina, hkrati pa so ti trije predmeti in šport tudi med najboljšimi po procentu tistih, pri katerih so učenci zelo zadovoljni z učenjem na daljavo.

- Velika večina učencev dela sproti pri vseh predmetih, redke izjeme še niso delale pri posameznih predmetih.

- Razen nekaterih izjem učenci manj časa namenjajo učenju pretekle snovi za prihajajoča ocenjevanja, bolj se trudijo za sprotno delo.

- Kar se tiče branja knjig so odgovori zelo različni. Veliko jih ne bere nič, rekord je bil 14 ur, najboljši odgovor pa je bil: nič ne lažem, ampak okoli eno uro.

- Kar se tiče pohval jih ne bomo povzemali, jih je bilo pa res lepo brati. Zelo smo lahko veseli kako starši cenijo naše delo v teh dveh tednih.

- Veliko večino pri delu na daljavo ne moti nič. Posamezne pripombe so glede količine nalog pri kakšnem predmetu, pa da je delo naporno predvsem za starše, ki hodijo v službo, enega starša pa moti tudi to, da je sin malo len.