Predstavitev poklica vzgojiteljice

Datum objave: Dec 02, 2019 12:15:31 PM

V okviru letošnjega otroškega parlamenta, ki deluje pod naslovom Moja poklicna prihodnost, smo skupaj z učenci oblikovali tudi seznam poklicev, ki bi jih oni še želeli spoznati. Prvi poklic, ki so ga učenci izbrali, je bil poklic vzgojiteljice. Tako nas je v petek, 8. 11. 2019, obiskala gospa Simona Jazbec. Učencem je na kratko predstavila, kaj vse delajo vzgojiteljice, nato pa zavrtela posnetke, kjer so učenci tudi videli, kako potekajo dejavnosti v vrtcu in kaj vse delajo vzgojiteljice. Ob koncu pa so besedo dobili tudi učenci, ki so jo lahko vprašali, kar jih je zanimalo. Učencem je bil obisk všeč, zato se gospe Simoni zahvaljujem, da se je odzvala vabilu in nam predstavila delo vzgojiteljice. Mentorica OP: Maja Garbas