Ponovno odprtje vrtca z 18. 5. 2020

Datum objave: May 10, 2020 11:53:49 AM

Spoštovani starši!

Vlade RS je s sklepom z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18.5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje.

Ob odprtju vrtca moramo upoštevati dva ključna dokumenta, to so priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer ter Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid-19, ki jih je izdal NIJZ. Priporočila NIJZ s prilogami so ključna, saj obsegajo zdravstvene omejitve, tako za zaposlene, kot otroke, ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcih, priporočila za zaposlene, priporočila za oblikovanje skupin ter igro na prostem, ter med drugim tudi priporočila za prihod v vrtec in odhod iz vrtca.

Priporočila za oblikovanje oddelkov so s strani NIJZ sledeča; v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) 8 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) 10 otrok. Skupine bomo oblikovali na podlagi prijav staršev, po priporočilih ZRSŠ jih bodo vodile vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, svetovalne delavke.

MIZŠ moramo javiti število prijavljenih otrok.

Starše prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico o vključevanju otroka v vrtec, ter ga posredujete na e- naslov vzgojiteljici otroka do torka, 12. 5. 2020 do 15.00.

Za vse nejasnosti lahko pokličete na tel. št. 031-339-941.

Zelo pomembno oz. nujno je, da si vsi starši, ki boste pripeljali otroka v vrtec, preberete vsa navodila NIJZ, ki so priložena v prilogi. Pred ponovnim vstopom otroka v vrtec morate izpolniti izjavo (priloga NIJZ) in jo oddati strokovni delavki, ko pripeljete otroka v vrtec.

Starši, ki boste z dnem 18.5. 2020 vključili otroka, boste dolžni plačevati vrtec.

Lepo pozdravljeni!

Simona Jazbec, vzgojiteljica Roman Gradišek, univ. dipl. ing.,

pomočnica ravnatelja za vrtec ravnatelj