Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2021/22:

 • Darja Jug - 1. razred, razredničarka 1. razreda

 • Marica Jurak - 2. razred, razredničarka 2. razreda

 • Marinka Moškon - 3. razred, razredničarka 3. razreda

 • Marjana Hartl - 4. razred, razredničarka 4. razreda, oddelek podaljšanega bivanja, kolesarski izpit

 • Ljudmila Jazbec Bogovič - 5. razred, razredničarka 5. razreda, knjižničarka

 • Mateja Kolar- tuji jezik angleščina, razredničarka 6. razreda

 • Alja Belak - slovenščina, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv-umetne snovi, razredničarka 7. razreda

 • Lidija Čepin - biologija, kemija, gospodinjstvo, naravoslovje, organizmi v naravi in umetnem okolju, rastline in človek, poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, oddelek podaljšanega bivanja, organizator šolske prehrane, razredničarka 8. razreda

 • Manica Kolar - matematika, fizika, razrednik 9. razreda

 • Maja Garbas - matematika, slovenščina, oddelek podaljšanega bivanja, jutranje varstvo, sorazredničarka 6. razreda

 • Simona Strašek - družboslovje, zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, oddelek podaljšanega bivanja, sorazredničarka 7. razreda

 • Marinka Žibret - oddelek podaljšanega bivanja, jutranje varstvo, sorazredničarka 8. razreda

 • Greta Simončič - šport, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport, NIP šport, sorazredničarka 9. razreda

 • Franci Grobelšek - likovna umetnost, računalnikar

 • Polona Pevec Pungaršek - Glasbena umetnost, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor

 • Nika Drimel - tuj jezik angleščina, NIP angleščina

 • Sabina Ribič - nemščina II

 • dr. Katja Valenčak - dodatna strokovna pomoč - pedagoginja, oddelek podaljšanega bivanja

 • mag. Marinka Drofenik - šolska svetovalna služba, dodatna strokovna pomoč - pedagoginja

 • Darija Kladnik - dodatna strokovna pomoč - specialna pedagoginja

 • Nataša Martini - dodatna strokovna pomoč - socialna pedagoginja

 • Roman Gradišek, ravnatelj

URNIK POGOVORNIH UR ZA UČENCE:

UČITELJ


DAN

OD-DO

DRUGI ZAPOSLENI:

 • Verica Preskar - tajnica VIZ, računovodja

 • Edi Jurak - hišnik, ekonom

 • Martina Virant - kuharica

 • Lidija Klaužar - kuharica, čistilka

 • Urška Koželj - kuharica, čistilka

 • Urška Trupi - čistilka

 • Marija Jazbec - čistilka