Sodelovanje s starši

Skupni roditeljski sestanki:

Zaradi priporočil NIJZ proti virusu Covid-19 zaenkrat ne načrtujemo skupnih roditeljski sestankov v živo.


Razredniki bodo razredne roditeljske sestanke izvedli ali v živo ali na daljavo.

b) Govorilne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16.30 (odvisno od epidemioloških razmer v živo ali na daljavo) in dodatne, ki jih določi učitelj.

Razpored dodatnih govorilnih ur:


V nujnih primerih (izjemoma) se lahko tudi dogovorite za govorilno uro z učiteljem.

c) Pogovori s šolsko svetovalno delavko, pedagoginjo: torek, četrtek od 8. do 12. ure (rezerviran čas) oziroma po dogovoru.

d) Pogovori z ravnateljem: po predhodnem dogovoru.

e) Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem skozi celo šolsko leto.