Sodelovanje s starši

Skupni roditeljski sestanki:


1. skupni roditeljski sestanek bo v torek, 27. 9. 2022 ob 17. uri v jedilnici šole. Na sestanku bomo na kratko predstavili program dela v šolskem letu 2022/23. V nadaljevanju vam bo predavala dr. Zdenka Zalokar Divjak na temo VZGOJA OTROK V SODOBNEM SVETU – IZZIV ZA STARŠE IN UČITELJE.


Po predavanju bodo imeli vsi razredi razredne roditeljske sestanke.

Razredne roditeljske sestanke bodo razredniki sklicevali po potrebi.


b) Govorilne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16.30 (odvisno od epidemioloških razmer v živo ali na daljavo) in dodatne, ki jih določi učitelj.

Razpored dodatnih govorilnih ur:


 • Bogovič Jazbec Milka četrtek 8.00 - 8.45

 • Čepin Lidija torek 9. 40 - 10.25

 • Garbas Maja petek 11.30 - 12.20

 • Grobelšek Franc sreda 9.40 - 10.25

 • Hartl Marjana torek 8.00-8.45

 • Jug Darja ponedeljek 10.45 - 11.30

 • Jurak Marica ponedeljek 9.50 - 10.35

 • Kolar Manica četrtek 9.40 - 10.25

 • Kolar Mateja sreda 8.50 - 9.35

 • Moškon Marinka petek 9:40-10:25

 • Pevec Pungeršek Polona torek 10.45 - 11.25

 • Simončič Greta petek 8:00 - 8: 40

 • Strašek Simona četrtek 8.50 - 9.35

 • Žibret Marinka petek 10.45-11.30

 • Valenčak Katja torek 8.50 - 9.35


V nujnih primerih (izjemoma) se lahko tudi dogovorite za govorilno uro z učiteljem.

c) Pogovori s šolsko svetovalno delavko, pedagoginjo: torek, četrtek od 8. do 12. ure (rezerviran čas) oziroma po dogovoru.

d) Pogovori z ravnateljem: po predhodnem dogovoru.

e) Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem skozi celo šolsko leto.