Sodelovanje s starši

Skupni roditeljski sestanki: 


1. skupni roditeljski sestanek bo v torek, 26. 9. 2023 ob 17. uri v VCK. Na sestanku bomo na kratko predstavili program dela v šolskem letu 2023/24. V nadaljevanju vam bo predaval psihoterapevt Miha Kramli na temo PASTI SODOBNIH ZASVOJENOSTI.


Po predavanju bodo imeli vsi razredi razredne roditeljske sestanke.

Razredne roditeljske sestanke bodo razredniki sklicevali po potrebi. 


b) Govorilne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16.30 (odvisno od epidemioloških razmer v živo ali na daljavo) in dodatne, ki jih določi učitelj in so v tabeli spodaj.

V nujnih primerih (izjemoma) se lahko tudi dogovorite za govorilno uro z učiteljem.

c) Pogovori s šolsko svetovalno delavko,  pedagoginjo: torek, četrtek od 8. do 12. ure (rezerviran čas) oziroma po dogovoru.

d) Pogovori z ravnateljem: po predhodnem dogovoru.

e) Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem skozi celo šolsko leto.

 Razpored dodatnih govorilnih ur:


Razpored dodatnih govorilnih ur.pdf