Zdrava šola

Osnovna šola Kozje se je v šolskem letu 2019/20 pridružila projektu Zdrava šola, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Članice smo zavezane k uresničevanju naslednjih nalog: zagovarjanje promocije zdravja v šolah, oblikovanju gradiv in programov o promociji zdravja, izobraževanje učiteljev in učencev, povezava med šolo, lokalno skupnostjo in domom, dostopnost zdravstvene oskrbe, izmenjava primerov dobrih praks, skrb za dobre medsebojne odnose, zdrava prehrana, gibanje, skrb za duševno zdravje, digitalizacija v vzgoji in izobraževanju…

V tem šolskem letu smo glede na analizo anketnega vprašalnika izpostavili dve pomembni področji:

-        GIBANJE: uvedli smo minuto za zdravje: gibalne in sprostitvene vaje med poukom

-        DUŠEVNO ZDRAVJE: skrb za dobre medsebojne odnose; tehnike premagovanja stresa – izobraževanje učencev in učiteljev;

Rdeča nit projekta Zdrava šola v šolskem letu 2019/20 je vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.

Člani projektnega tima:

Vodstvo šole: ravnatelj Roman Gradišek

Koordinatorka, vodja programa zdrave šole: dr. Katja Valenčak

Učitelji: Lidija Čepin, Greta Simončič, Marica Jurak, Marinka Moškon, Marjana Hartl,

Učenci: Jerneja Sikošek, Laura Bratuša, Matic Blatnik

Predstavnik staršev: Andreja Ferlič

Zdravnik: dr. Bilič-Petrovič Brankica

Lokalna skupnost: Irena Jug 

Minuta za gibanje v 5. razredu
https://photos.app.goo.gl/YXUXWDbYuZtk77EMA
Minuta za gibanje v 8. razredu
Comments