O vrtcu‎ > ‎NOVICE_VRTEC‎ > ‎

Dejavnosti za otroke 2

objavljeno: 8. apr. 2020 23:40 avtor: Kozji Zmaj   [ posodobljeno 8. apr. 2020 23:43 ]

Ker se približuje velikonočni čas, smo za vas pripravile nekaj idej za ustvarjanje. Ponudile smo vam nekaj vaj za razvoj grafomotorike, ter rade bi vas spomnile na pomen jezika v predšolskem obdobju.

IZDELKI  ZA VELIKO NOČ


Ponudile smo vam samo nekaj primerov, seveda lahko s svojim otrokom ustvarite še marsikaj zanimivega.

VAJE ZA GRAFOMOTORIKO

Grafomotorika je sposobnosti, veščina in spretnost, ki jo potrebujemo pri oblikovanju in usmerjanju potez, črk in besed ter zmožnosti za umeščanje grafičnih simbolov in grafičnega niza v prostor. Kadar slišimo besedo grafomotorika se ne moremo izogniti pojmu pisanja. To je sposobnost, ki si jo je človek tekom svojega razvoja izoblikoval kot potrebo po vidnem zapisu besede. Samo učenje pisanja ne zahteva le grafomotorični vidik, temveč je to splet med jezikovnim, pravopisnim in grafičnim vidikom. Pisalni center se nahaja nekje v sklopu gibalnih centrov za prste, dlani, zapestje, laket, komolec in ramenski sklep ter ima asociacijske povezave z govorno -motoričnim, slušnim, vidnim in pojmovnim centrom.


Nekaj vaj za grafomotoriko najdete še v priloženem wordovem dokumentu. 

BRANJE OTROKU

Branje je izrednega pomena za otrokov jezikovni in intelektualni razvoj. Bogati besedni zaklad, razvija domišljijo in omogoča širjenje obzorja ter novih znanj. S pripovedovanjem pravljic krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracije, širimo njegov domišljijski svet in s tem ustvarjamo temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost v mišljenju. Z branjem krepimo sposobnost dojemanja jezikovnega sporočila, otrokov besedni zaklad in njegovo sposobnost jezikovnega izražanja.

http://www.epravljice.si/

Izbirati morate zgodbice, da bodo primerne za otrokovo starost. Za mlajše otroke zgodbe z več slikami in manj besedila, za večje otroke, pa lahko zgodbe z zapletenim besedilom. Če opazite, da je zgodba predolga oziroma otroku pade koncentracija, zaključite z branjem in zgodbo raje pripovedujte.

Z zgodbami otroci razvijajo domišljijo, bogatijo besedni zaklad, sočustvujejo z literarnimi junaki, rešujejo spore, iščejo poti za reševanje konfliktov itd. 

Če otroci odklanjajo knjigo, potem se z otrokom raje pogovarjajte, zgodbe pripovedujte med sprehodom, vendar vseeno počasi vztrajajte, berite po malo. S tem bo otrok slišal besede, zloge, stavke itd

Otroka spodbujajte da čim več govori, opisuje kar vidi, kar se mu je zgodilo čez dan. Z njim se pogovarjajte v ˝neotroškem jeziku˝

Samostojno naj pripoveduje zgodbice ob raznih fotografijah, jih obnavlja, si jih izmišljuje

Z otroki se igrajte prstne igre, bibarije. Rešujte uganke, uprizorite lutkovne igre.

BIBARIJE

Miška kaško kuhala

Miška kaško kuhala (s kazalcem desne roke krožimo po dlani leve roke-lahko tudi obratno).
temu dala (pokažemo na palec),
temu dala (pokažemo na kazalec),
temu dala (pokažemo na sredinec),
temu dala (pokažemo na prstanec),
temu pa nič dala (pokažemo na sredinec).
malo pomešala (s kazalcem desne roke krožimo po dlani leve roke-lahko tudi obratno) in v luknjico zbežala (stisnemo pest in vanjo ‘zavrtamo’ kazalec).

Miška in krt (Mira Voglar)

Gremo na vrt, gledat kaj delata miška in krt.
Miška po vrtu drobenclja, (s prsti se sprehodimo po dlani)
krtek pa zemljo ravna. (pobožamo se po dlani)
Miška nabira rožice za krta, (primemo vsak prst posebej)
krtek pa luknjico vrta.
Vrta, vrta, luknjo za miško, (vrtamo v levo dlan)
vrta, vrta luknjo za krta. (vrtamo v desno dlan)
V prvi luknji miška spi, (palec skrijemo v levo dlan)
v drugi miški krtek spi: (palec skrijemo v desno dlan)
Ninaj, ninaj, ninaj, ni! (zazibamo obe dlani)

Križ Kraž

Otrok ima dlan razprto. Po dlani rišete križe: “Križ kraž, kralj Matjaž, daj mi groš, bom kupil nož.
Potem pa s prstom na sredini dlani nakažete, kot bi zvrtali luknjico: “Luknjo vrtam, vrtam, vrtam!
Z dlanjo (na rahlo seveda) udarite po otrokovi dlani: “Poč, poč, poč.

POSLUŠANJE PRAVLJIC

Na spodnji povezavi lahko otrok posluša pravljice za lahko noč

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/prvi-polet

Vabimo vas še k poslušanju pravljice o Lačni gosenici v angleškem jeziku.

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Kolektiv vrtca Zmajček Kozje vam želi vesele in lepe velikonočne praznike!

ĉ
Kozji Zmaj,
8. apr. 2020 23:41
Comments