O vrtcu

 


Vrtec Zmajček Kozje deluje pod okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje.

 

Sedež enote je Kozje 127/a.

 

Tel. št.: 03 58 01 146

Fax.: 03 80 90 005

E-mail: jazbecsimona@gmail.com

 

Poslovalni čas vrtca je od 5.50 do 16.00.

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

Svetovalna delavka: dr. Katja Valenčak

Tajništvo in računovodstvo: Monika Novak

Kuharica: Marjana Polšak

Pomočnica v kuhinji in čistilka: Kristina Klavžer, Klara Zakovšek

Hišnik: Edi Jurak

 


ODDELKI V VRTCU

 

 Vrtec Zmajček Kozje ima pet oddelkov, tri homogene, eden heterogeni ter kombiniran oddelek, katerega skupno obiskuje 82  otrok.

  

 ODDELKA PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA


 • -  oddelek od 1-2 leta "ŽABICE" (vzgojiteljica Tjaša Marš in pomočnica vzgojiteljice Martina Agrež, Ana Lapornik na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, zaposlena preko projektnega dela-zaposlitev sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada) vpisanih 14 otrok.
 •    oddelek od 2-3 leta "KAPLJICE" (vzgojiteljica Helena Polšak in pomočnica vzgojiteljice Nives                                                            Oprešnik), vpisanih 14 otrok,

 ODDELKA DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA TER KOMBINIRAN ODDELEK

 •  kombiniran oddelek od 2-4 let "SONČKI" (vzgojiteljica Anja Ranogajec Kukovičič  in pomočnica vzgojiteljice Mojca Prešiček), vpisanih 19 otrok,
 •  oddelek 5-6 let "BALONČKI" (vzgojiteljica Anja Poznič Hartl in pomočnica vzgojiteljice Vladimira Fon), vpisanih 23 otrok,
 • oddelek 4-5 let " MEDVEDKI" (vzgojiteljica Darja Fon in pomočnica vzgojiteljice Jasna Koritnik), vpisanih 20 otrok  


         PROGRAMI VRTCA:
 •  dnevni vzgojno-varstveni program (5 – 9 ur),

    SODELOVANJE S STARŠI:

 •  pogovorne ure,
 •  skupna srečanja s starši, 
 • delavnice,
 •  dan odprtih vrat, prikaz dejavnosti otrok,
 • roditeljski sestanki,
 •  sprejem staršev in uvajanje novincev.