O vrtcu

 


Vrtec Zmajček Kozje deluje pod okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje.

 

Sedež enote je Kozje 127/a.

 

Tel. št.: 03 58 01 146

Fax.: 03 80 90 005

E-mail: jazbecsimona@gmail.com

 

Poslovalni čas vrtca je od 5.50 do 16.00.

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

Svetovalna delavka: dr. Katja Valenčak

Tajništvo in računovodstvo: Monika Novak

Kuharica: Marjana Polšak

Pomočnica v kuhinji in čistilka: Kristina Klavžer, Klara Zakovšek

Hišnik: Edi Jurak

 


ODDELKI V VRTCU

 

 Vrtec Zmajček Kozje ima pet oddelkov, tri homogene, eden heterogeni ter kombiniran oddelek, katerega skupno obiskuje 82  otrok.

  

 ODDELKA PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA


-   oddelek od 1-2 leta "PINGVINI" (vzgojiteljica Sandra Ivančič in pomočnica Jasna Koritnik), 

     vpisanih 14 otrok,

         -        oddelek od 1-3 leta "MEHURČKI" ( vzgojiteljica Stanka Filipančič in pomočnica Mojca                           Prešiček) vpisanih 12 otrok,

 ODDELKA DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA TER KOMBINIRAN ODDELEK

              

-      kombiniran oddelek od 2-4 let "ŽOGICE" (vzgojiteljica Anja Ranogajec  in pomočnica              Vladimira Fon), vpisanih 17 otrok

-    oddelek 5-6 let "PALČKI" (vzgojiteljica Darja Fon in pomočnica Nives Oprešnik),

     vpisanih 21 otrok,

-    oddelek 4-5 let " PTIČKI" (vzgojiteljica Helena Polšak in pomočnica vzgojiteljice Martina             Agrež), vpisanih 21 otrok  

 PROGRAMI VRTCA:

 

-         dnevni vzgojno-varstveni program (5 – 9 ur),


SODELOVANJE S STARŠI:


-         pogovorne ure,

-         skupna srečanja s starši, delavnice,

-         dan odprtih vrat, prikaz dejavnosti otrok,

-         roditeljski sestanki,

-         sprejem staršev in uvajanje novincev.