O vrtcu

 
                             


Vrtec Zmajček Kozje deluje pod okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje.

 

Sedež enote je Kozje 127/a.

 Tel. št.: 03 5801 146

E-mail: vrtec.zmajcek@os-kozje.si

 

Poslovalni čas vrtca je od 5.50 do 16.00.

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

Svetovalna delavka: dr. Katja Valenčak

Tajništvo in računovodstvo: Monika Novak

Kuharica: Marjana Polšak

Pomočnica v kuhinji in čistilka: Kristina Klavžer, Klara Zakovšek

Hišnik: Edi Jurak

 


ODDELKI V VRTCU

 

 Vrtec Zmajček Kozje ima pet oddelkov, štiri homogene ter eden heterogeni oddelek, katerega skupno obiskuje 81  otrok.

  

 ODDELKA PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA


 • -  oddelek od 1-2 leta "RAČKE" (vzgojiteljica Helena Polšak in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Vladimira Fon), vpisanih 12 otrok.
 •    oddelek od 2-3 leta "ČEBELICE" (vzgojiteljica Anja Ranogajec Kukovičič in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Martina Agrež);  vpisanih 12 otrok,

ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA

 •   oddelek od 3-4 let "SOVICE" (vzgojiteljica Tjaša Marš  in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Nives Oprešnik), vpisanih 18 otrok,
 •  oddelek 5-6 let "METULJČKI" (vzgojiteljica Sandra Ivančič in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Jasna Koritnik), vpisanih 20 otrok,
 • oddelek 3-5 let " ZAJČKI" (vzgojiteljica Anja Poznič Hartl in vzgojiteljica predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Mojca Prešiček), vpisanih 20 otrok  


         PROGRAMI VRTCA:
 •  dnevni vzgojno-varstveni program (5 – 9 ur),

    SODELOVANJE S STARŠI:

 •  pogovorne ure,
 •  skupna srečanja s starši, 
 • delavnice,
 •  dan odprtih vrat, prikaz dejavnosti otrok,
 • roditeljski sestanki,
 •  sprejem staršev in uvajanje novincev.