O vrtcu

 


Vrtec Zmajček Kozje deluje pod okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje.

 

Sedež enote je Kozje 127/a.

 

Tel. št.: 03 58 01 146

Fax.: 03 80 90 005

E-mail: jazbecsimona@gmail.com

 

Poslovalni čas vrtca je od 5.50 do 16.00.

 

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Simona Jazbec

Svetovalna delavka: dr. Katja Valenčak

Operacija  "Prva zaposlitev" 2017/18: Lea Maček

Tajništvo in računovodstvo: Monika Novak

Kuharica: Marjana Polšak

Pomočnica v kuhinji in čistilka: Kristina Klavžer, Klara Zakovšek

Hišnik: Edi Jurak

 


ODDELKI V VRTCU

 

  Vrtec Zmajček Kozje ima pet oddelkov, tri homogene in dva heterogena, katerega skupno obiskuje 78      otrok.

  

 ODDELKA PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA


-   oddelek od 1-2 leta (vzgojiteljica Sandra Ivančič in pomočnica Jasna Koritnik), 

     vpisanih 9 otrok,

         -        oddelek od 2-3 leta ( vzgojiteljica Anja Ranogajec in pomočnica Mojca Prešiček),
             vpisanih 13 otrok,

 ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA

              

-         oddelek od 3-4 let (vzgojiteljica Stanka Filipančič  in pomočnica Lea Maček),

     vpisanih 19 otrok,

-    oddelek 4-6 let (vzgojiteljica Darja Fon in pomočnica Nives Oprešnik),

     vpisanih 19 otrok,

-    oddelek 4-6 let (vzgojiteljica Helena Polšak in pomočnica vzgojiteljice Martina Agrež),

     vpisanih 18 otrok.PROGRAMI VRTCA:

 

-         dnevni vzgojno-varstveni program (5 – 9 ur),


SODELOVANJE S STARŠI:


-         pogovorne ure,

-         skupna srečanja s starši, delavnice,

-         dan odprtih vrat, prikaz dejavnosti otrok,

-         roditeljski sestanki,

-         sprejem staršev in uvajanje novincev.