Spodbujanje zaposlovanja


Osnovna šola Kozje se je prijavila na Javni razpis za izbor operacije »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja«.

Predmet javnega razpisa je bil spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve  - pripravnikov na področju vzgoje in izobraževanja, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in smeri njihove strokovne izobrazbe. Namen razpisa je bil, da se iskalec prve zaposlitve preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja seznani z vsemi vsebinami dela, za katere se glede na svojo izobrazbo usposablja ter se pripravi za samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit.

Javni razpis za izbor operacij je bil delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 1. prednostne usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Operacija se je izvajala od 1.2.2014 do 30.11.2014, skupna pogodbena vrednost za operacijo pa je znašala 14.264,00 EUR. V okviru projekta je bila zaposlena pripravnica Živa Grobelšek prof. biologije in kemije,  njena mentorica pa je bila profesorica Lidija Čepin.

Organ, odgovoren za upravljanje in izvajanje Operativnih programov je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.Comments