Popestrimo šolo‎ > ‎

Predstavitev aktivnosti

AKTIVNOSTI PROGRAMA POPESTRIMO ŠOLO NA OŠ KOZJE

 

Podaktivnost: Igrajmo se angleščino

Izvajalec: Mateja Kolar (nadomešča Lucija Lorger)

Opis vsebine: Učenci skozi razne igre (družabne, miselne, kreativne …), ples, petje, izštevanke dinamično in nezavedno usvajajo osnove angleškega jezika oziroma se s tem pripravljajo na kasnejše redno učenje angleščine. Delavnice so popestrene s pestrim  slikovnim gradivom ter avdio- in videopripomočki, z gibanjem, mimiko, petjem ter branjem pravljic. Učenje jezika otrokom ni v breme, saj se otroci v zgodnjem izobraževalnem obdobju učijo intuitivno, spontano.

 

Podaktivnost: Gledališče za najmlajše

Izvajalec: Mateja Kolar (nadomešča Lucija Lorger)

Opis vsebine: Delo z otroki v gledališču je zelo zanimivo, otroci so neposredni, sproščeni, spontani. Imajo neskončno možnosti za ustvarjalnost, izražanje skozi gibanje, igro, glasbo (npr. bansi – gibalne igre s plesom …). Učenci skozi raznovrstne delavnice pridobivajo veščine igranja. Delajo vaje za sproščanje, prebijanje sramežljivosti, vaje za koncentracijo in pozornost, gibalne vaje, improvizacije, Igrajo kratke vloge. Po posameznih obdobjih pripravimo program za starše, kjer se predstavijo s kratko igro ali več igranimi vložki.

 

Podaktivnost: Pomoč učno šibkejšim učenem

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek, Mateja Kolar (nadomešča Lucija Lorger)

Opis vsebine: Individualno delo z učencem oz. delo v manjših skupinah v spodbudnem okolju zelo pozitivno vpliva na doseganje boljših rezultatov. Učenci So deležni dodatna razlage s prilagojenimi metodami in oblikami dela in individualiziranega  vodenja do usvajanja snovi. Opozorjeni so tudi na možnosti pristopov k učenju. Naučijo se raznih tehnik, ki pripomorejo k  lažjemu usvajanju snovi.

 

Podaktivnost: Šolska impro liga

Izvajalec: Saša Škorić

Opis vsebine: Tekmovalni del Impro lige je mešanica med teatrom in športom, saj se gledališkim elementom pridružijo značilnosti športnega tekmovanja: pravila, sodniki, točkovanje, navijači, časovna omejitev in tabela z rezultati. Na tekmi Impro lige se pomerita dve ekipi, ki skušata občinstvo in sodnika prepričati v kratkih prizorih oz. disciplinah. Posamezni prizor praviloma traja od 3 do 4 minute, temelji pa na predlogih občinstva - npr. prostor prizora, žanr prizora, čustva, osebe, odnosi, dogodki, ipd. Za izpeljavo dobre tekme je potrebno veliko vaje, saj ima vsaka disciplina svoja pravila, ki jih morajo nastopajoči dodobra spoznati.

 

Podaktivnost: Matematika malo drugače

Izvajalec: Saša Škorić

Opis vsebine: Učenci skozi program pridobivajo veliko različnih znanj in pristopov k problemskim nalogam. Seznanijo se z tipi nalog, ki so pogosto na raznih tekmovanjih iz logike in matematike. Za delo uporabljamo naloge in aplikacije, ki so nam na voljo na mnogih spletnih straneh namenjenih urjenju in hitremu sklepanju. Ob koncu posameznih sklopov organiziramo tekmovanja. Učenci se seznanjajo z načinom in vsebinami dela pri logiki, spoznavajo različne tipe logičnih nalog,  spoznavajo enostavne izjave, razne oblike poliedrov, spoprijemajo se s problemskimi nalogami, ki zahtevajo več znanja in dobro poznavanje učnih vsebin.

 

Podaktivnost: Astronomska delavnica

Izvajalec: Saša Škorić

Opis vsebine: Učenci poglabljajo znanje o astronomiji. Velik poudarek je na globalnem spoznavanju našega osončja kot tudi nastanek in nenehno širjenje vesolja. Aktivnosti potekajo v dveh sklopih: teoretični del z razlagami in praktični del v obliki priprave teleskopa in opazovanje z njim. Pripravljajo se na tekmovanje iz astronomije, kjer so določeni okvirji znanj, ki omogočajo vidnejše dosežke na državnem tekmovanju. Pri delu uporabljajo tudi aplikacije na pametnih telefonih in tabličnih

 

Podaktivnost: Razvijanje psihosocialnih veščin

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek

Opis vsebine: Učenci s pomočjo 15 urnega programa spoznavajo sebe in učinkovite strategije za reševanje vsakodnevnih problemov. Učijo se spoštovanja drugih in sebe in s pomočjo ustvarjanja dobre samopodobe postavljajo svoje cilje in si prizadevajo za njihovo uresničitev. Spoznavajo tudi pomen duševnega in čustvenega zdravja, spoznavajo svoje občutke, odnos in oblikovanje svojega mnenja do drugih. Učenci razvijajo sposobnost poslušanja in odzivanja na probleme. Spoznavajo in se urijo v komunikacijskih spretnostih. Spoznavajo stres, njegove značilnosti in se urijo v obvladovanju stresnih situacij. Spoznajo, da je od njihovega notranjega scenarija odvisno, kako na njih vpliva stres in kako močno ga občutijo. Učijo se mirno vztrajno in odločno zagovarjati svoje pravice, kadar je to prav in pošteno, s spoštovanjem izraziti nasprotovanje, kadar se z nečim ne strinjajo in biti del rešitve, ne problema.

 

Podaktivnost: Učenje učenja

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek

Opis vsebine: Učenci spoznajo svoje učne navade, jih ovrednotijo glede na svoj uspeh in prepoznavajo boljše in učinkovite načine. Prepoznavajo svoje strahove in se jih učijo premagovati oz. spoprijemati z njimi. Seznanijo se s tehnikami za lažje učenje določenih predmetov. Učenci se naučijo postaviti kratkoročne in dolgoročne cilje, se organizirajo in izberejo čas za učenje, spoznajo pa tudi pomen ureditve prostora. Naučijo se razumeti in sprejeti dejstvo, da je veselje do učenja največja motivacija in gonilna sila, izrednega pomena pa je tudi počitek, ki največkrat predstavlja spremembo nekega toka dela. Učenci spoznajo tudi, da veliko učenja nujno ne zagotavlja uspeha, ampak se je potrebno naučiti učiti in v krajšem času doseči več znanja in razumevanja.

 

Podaktivnost: Jutranje delavnice

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek

Opis vsebine: Jutranje delavnice so namenjene učencem razredne stopnje, ki v šolo prihajajo pred poukom, ker so vozači iz okoliških krajev, pridružijo pa se lahko tudi učenci, ki v šolo pridejo peš. Delavnice so namenjene tako pripravi na pouk, hkrati pa učenci v okviru delavnic izdelujejo unikatne izdelke iz das mase, naravnih materialov, embalaž, lesa, gline, mavca, volne. Izdelke razstavljamo na krajevnih sejmih  in šolskih prireditvah.

 

Podaktivnost: Izdelovanje lutk

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek

Opis vsebine: Učenci so popeljani v čudovit svet lutk, kjer se lahko vživijo v pravljični svet lutk. Na ta način se lahko poistovetijo s pravljičnimi junaki in z njimi sočustvujejo. Preproste lutkovne predstave so zabavne, učenci pa lahko z njihovo pomočjo podoživijo težave in konflikte iz svojega življenja in z njihovo pomočjo iz varne razdalje spoznajo načine za reševanje vsakodnevnih zapletov. Lutke, ki jih izdelamo sami so lahko še bolj učinkovite kot drage in tehnično zahtevne lutke. Preizkušamo se v izdelavi preprostih lutk z različnimi načini in tehnikami izdelavi. Uporabljamo vsakdanje materiale in orodja, ki jih lahko najdemo v gospodinjstvu. Delavnica je namenjena učencem nižje stopnje in v njej damo svoji domišljiji krila.

 

Podaktivnost: Delo z nadarjenimi naravoslovci

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek

Opis vsebine: Učenci, ki so prepoznani kot nadarjeni, na področju kemije, biologije in naravoslovja, spoznavajo poglobljene in dodatne vsebine iz teh predmetov. Popestritev pouka z dodatnimi vajami in eksperimenti. Učenje nove ali redne poglobljene snovi na primeru problemsko zasnovanih nalog. Dodatno spoznavanje in učenje na način metode reševanja problemov.

 

Podaktivnost: Shramba polna skrivnosti

Izvajalec: Jasmina Kranjc Šimek

Opis vsebine: Pet delavnic razporejenih v enem tednu z naslovom »Shramba polna skrivnosti«. Delavnice trajajo 6 ur ter se tematsko dopolnjujejo in zavzemajo velik del  vsakodnevnih aktualnih problematik skozi optimistične vendar realne oči. Naslovi posameznih delavnic so: 1. dan delavnica »Skrivnosti iz rastlin.«, 2. dan delavnica »Mnoge poti skozi veselo otroštvo.«, 3. dan delavnica »Šiš miš, ti loviš.«, 4. dan delavnica »Nekomu odpad je drugemu zaklad.«, in 5. dan delavnica »Dobra čustva uresničujejo želje.«

Comments