Popestrimo šolo


Potem, ko sta se Osnovna šola Kozje in partnerska šola OŠ Bistrica ob Sotli uspešno prijavili na program Popestrimo šolo v šolskem letu 2011/12 in ga tudi uspešno izpeljali, sta se prijavili še na enak program za šolski leti 2012/13 in 2013/14. Tudi tokrat ta bili s prijavo na razpis Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij uspešni in tako so se bodo lahko učenci obeh šol tudi v teh dveh šolskih letih udeleževali številnih aktivnosti, ki jih je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V dveh šolskih letih se je na obeh šolah izvedlo 2830 ur različnih aktivnosti, 1780 ur na OŠ Kozje in 1050 na OŠ Bistrica ob Sotli. Vrednost pridobljenih sredstev za program je znašala 56.600 evrov, enakomerno razdeljenih na obe šolski leti. Aktivnosti znotraj projekta so izvajali štirje učitelji, paleta aktivnosti pa je bila izredno obsežna in pestra. Na obeh šolah so tako potekale aktivnosti kot so pomoč učno šibkejšim učencem, šolska impro liga, gledališče za najmlajše, matematika malo drugače, astronomska delavnica ter igrajmo se angleščino. Učenci OŠ Kozje so se poleg tega lahko prijavili še na razvijanje psihosocialnih veščin, učenje učenja, jutranje delavnice, izdelovanje lutk, delo z nadarjenimi naravoslovci ter počitniške delavnice z naslovom Shramba polna skrivnosti. Učencem OŠ Bistrica ob Sotli pa so bile ponujene še aktivnosti Evropska vas, mladi turisti, Angleška čajanka, učenje smučanja, športne dejavnosti in gremo na bicikl.