O šoli‎ > ‎

Zaposleni

 
STROKOVNI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2019/20:

 

 • Darja Jug - 1.  razred, razrednik 1. razreda 
 • Marica Jurak - 2. razred, razrednik 1. razreda
 • Marinka Moškon - 3.  razred, razrednik 3. razreda
 • Marjana Hartl - 4. razred, razrednik 4. razreda
 • Ljudmila Jazbec Bogovič - 5. razred, razrednik 5. razreda, knjižničar
 • Gregor Vrabec - tuji jezik angleščina, razrednik 6. razreda
 • Manica Kolar - matematika, fizika, razrednik 7. razreda
 • Mateja Kolar- slovenščina, tuji jezik angleščina, NIP angleščina, razrednik 8. razreda
 • Simona Strašek - družboslovje, zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, oddelek podaljšanega bivanja, razrednik 9. razreda
 • Marinka Žibret - tehnika in tehnologija, jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja, sorazrednik 6. razreda
 • Lidija Čepin - biologija, kemija, gospodinjstvo, naravoslovje, organizmi v naravi in umetnem okolju, rastline in človek, poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, oddelek podaljšanega bivanja, organizator šolske prehrane, sorazrednik 7. razreda
 • Greta Simončič - šport, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport ,oddelek podaljšanega bivanja, sorazrednik 8. razreda
 • Maja Garbas - slovenščina, oddelek podaljšanega bivanja, sorazrednik 9. razreda
 • Franci Grobelšek - likovna umetnost, multimedija, NIP računalništvo, računalnikar
 • Polona Pevec Pungaršek - Glasbena umetnost, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor
 • Tatjana Zamrnik - nemščina 1, NIP nemščina
 • dr. Katja Valenčak - oddelek podaljšanega bivanja
 • mag. Marinka Drofenik - šolska svetovalna služba, pedagog
 • Roman Gradišek, ravnatelj, tehnika in tehnologija
URNIK POGOVORNIH UR ZA UČENCE:

 

UČITELJ

DAN

OD-DO

Bogovič Jazbec Milka

četrtek

13.20-14.05

Čepin Lidija

ponedeljek

12.30-13.15

Garbas Maja

torek

10.45-11.30

Grobelšek Franc

sreda

11.35-12.20

Hartl Marjana

ponedeljek

7.10-7.55

Jug Darja

četrtek

7.10-7.55

Jurak Marica

četrtek

7.10-7.55

Kolar Manica

torek

8.50-9.35

Kolar Mateja

torek

12.30-13.15

Moškon Marinka

četrtek

7.10-7.55

Pevec Pungaršek Polona

četrtek

10.45-11.30

Simončič Greta

sreda

7.30-8.00

Strašek Simona

torek

13.20-14.05

Valenčak Katja

četrtek

8.50-9.35

Vrabec Gregor

sreda

7.30-8.00

Žibret Marinka

petek

10.25-10.45


DRUGI ZAPOSLENI:

 

 • Verica Preskar - tajnik VIZ, računovodja
 • Edi Jurak - hišnik, ekonom
 • Martina Virant - kuharica
 • Lidija Klaužar - kuharica, čistilka
 • Urška Koželj - kuharica, čistilka
 • Urška Trupi - čistilka
 • Marija Jazbec - čistilka
Comments