O šoli‎ > ‎

Zaposleni

 
STROKOVNI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2018/19:

 

 • Marica Jurak - 1. razred, razrednik 1. razreda
 • Darja Jug - 2.  razred, razrednik 2. razreda (v času bolniške jo nadomešča Katja Koren)
 • Marinka Moškon - 3.  razred, razrednik 3. razreda
 • Marjana Hartl - 4. razred, razrednik 4. razreda
 • Ljudmila Jazbec Bogovič - 5. razred, razrednik 5. razreda, knjižničar
 • Manica Kolar - matematika, fizika, razrednik 6. razreda
 • Mateja Kolar- slovenščina, tuji jezik angleščina, NIP angleščina, razrednik 7. razreda
 • Simona Strašek - družboslovje, zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, turistična vzgoja, razrednik 8. razreda
 • Alja Belak - slovenščina, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv-umetne snovi, elektrotehnika, NIP tehnika, razrednik 9. razreda
 • Lidija Čepin - biologija, kemija, gospodinjstvo, naravoslovje, organizmi v naravi in umetnem okolju, rastline in človek, poskusi v kemiji, sodobna priprava hrane, organizator šolske prehrane, sorazrednik 6. razreda
 • Greta Simončič - šport, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport , sorazrednik 7. razreda
 • Gregor Vrabec - tuji jezik angleščina, sorazrednik 8. razreda
 • Marinka Žibret - jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja, sorazrednik 9. razreda
 • Franci Grobelšek - likovna umetnost, NIP računalništvo, računalnikar
 • Polona Pevec Pungaršek - Glasbena umetnost, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor 
 • Maja Garbas - jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja
 • dr. Katja Valenčak - oddelek podaljšanega bivanja
 • mag. Marinka Drofenik - šolska svetovalna služba, pedagog
 • Roman Gradišek, ravnatelj
DRUGI ZAPOSLENI:

 

 • Verica Preskar - poslovni sekretar, računovodja
 • Edi Jurak - hišnik, ekonom
 • Martina Naglič - kuharica
 • Lidija Klavžar - kuharica, čistilka
 • Urška Trupi - čistilka
 • Marija Jazbec - čistilka
Comments