O šoli‎ > ‎

Zaposleni

 
STROKOVNI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2017/18:

 

 • Darja Jug - 1.  razred, razrednik 1. razreda (v času bolniške jo nadomešča Anja Smole)
 • Marica Jurak - 2. razred, razrednik 2. razreda
 • Marinka Moškon - 3.  razred, razrednik 3. razreda
 • Marjana Hartl - 4. razred, razrednik 4. razreda
 • Ljudmila Jazbec Bogovič - 5. razred, razrednik 5. razreda, knjižničar
 • Mateja Kolar- slovenščina, tuji jezik angleščina, NIP angleščina, razrednik 6. razreda
 • Simona Strašek - družboslovje, zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika, turistična vzgoja,  razrednik 7. razreda, laborant
 • Alja belak - slovenščina, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv-les, razrednik 8. razreda
 • Manica Kolar - matematika, fizika, razrednik 9. razreda
 • Lidija Čepin - biologija, kemija, gospodinjstvo, naravoslovje, organizmi v naravi in umetnem okolju, rastline in človek, poskusi v kemiji, oddelek podaljšanega bivanja, organizator šolske prehrane
 • Gregor Vrabec - tuji jezik angleščina
 • Greta Simončič - šport, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport – odbojka, NIP - šport
 • Franci Grobelšek - likovna umetnost, NIP računalništvo, jutranje varstvo, računalnikar
 • dr. Katja Valenčak - oddelek podaljšanega bivanja
 • Polona Pevec Pungaršek - Glasbena umetnost, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor, Ansambelska igra 
 • Maja Garbas - jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja, matematika, 2. strokovni delavec v 1. razredu
 • Marinka Žibret - jutranje varstvo, oddelek podaljšanega bivanja, 2. strokovni delavec v 1. razredu
 • Tatjana Zamrnik - NIP nemščina, 
 • mag. Marinka Drofenik - šolska svetovalna služba, pedagog
 • Roman Gradišek, ravnatelj, oddelek podaljšanega bivanja
DRUGI ZAPOSLENI:

 

 • Verica Preskar - poslovni sekretar, računovodja
 • Edi Jurak - hišnik, ekonom
 • Martina Naglič - kuharica
 • Lidija Klavžar - kuharica, čistilka
 • Urška Trupi - čistilka
 • Marija Jazbec - čistilka
Comments