O šoli‎ > ‎

Sodelovanje s starši

Skupni roditeljski sestanki:


Zaradi priporočil NIJZ proti virusu Covid-19 zaenkrat ne načrtujemo skupnih roditeljski sestankov v živo. 

Razredniki bodo razredne roditeljske sestanke izvedli na daljavo.  


 

b) Govorilne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16.30 (zaenkrat na daljavo) in dodatne, ki jih določi učitelj.

 

Razpored dodatnih govorilnih ur:


Razpored dodatnih govorilnih ur:

V nujnih primerih (izjemoma) se lahko tudi dogovorite za govorilno uro z učiteljem.

c) Pogovori s šolsko svetovalno delavko,  pedagoginjo: torek, četrtek od 8. do 12. ure (rezerviran čas) oziroma po dogovoru.

 

d) Pogovori z ravnateljem: po predhodnem dogovoru.

 

e) Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem skozi celo šolsko leto.

 

Pričakujemo, da bodo starši sodelovali pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih dejavnosti, organiziranje obiska in predstavitve svojih zaposlitev in podobno).

Družabna srečanja z učenci in starši so možna ob posebnih priložnostih.

Comments