O šoli‎ > ‎

Sodelovanje s starši

Skupni roditeljski sestanki:


OBLIKA

VSEBINA

NOSILCI

TERMINI

Uvodni – skupni,

izobraževalni

 

in razredni za vse razrede

 

 

- LDN šole

- Za srečo v družini

 

- LDN razrednih skupnosti

- Izvolitev članov sveta staršev

ravnatelj,

dr.Katja Valenčak

razredniki

24. 9. 2019

 

 

  

Dodatne
razredne roditeljske sestanke v letnem delovnem načrtu načrtujejo in izvajajo razredniki.

b) Govorilne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16.30 in dodatne, ki jih določi učitelj.

 

Razpored dodatnih govorilnih ur:


Razpored dodatnih govorilnih ur:

UČITELJ

DAN

OD-DO

Bogovič Jazbec Milka

ponedeljek

8.50-9.35

Čepin Lidija

ponedeljek

10.45-11.30

Garbas Maja

sreda

10.45-11.30

Grobelšek Franc

sreda

11.35-12.20

Hartl Marjana

torek

11.35-12.20

Jug Darja

sreda

9.50-10.35

Jurak Marica

sreda

7.10-7.55

Kolar Manica

sreda

8.50-9.35

Kolar Mateja

sreda

10.45-11.30

Moškon Marinka

torek

9.50-10.35

Pevec Pungaršek Polona

četrtek

8.00-8.45

Simončič Greta

sreda

8.50-9.35

Strašek Simona

ponedeljek

10.45-11.30

Valenčak Katja

četrtek

8.00-8.45

Vrabec Gregor

torek

8.50-9.35

Žibret Marinka

petek

8.00-8.45

V nujnih primerih (izjemoma) se lahko tudi dogovorite za govorilno uro z učiteljem.

c) Pogovori s šolsko svetovalno delavko,  pedagoginjo: torek, četrtek od 8. do 12. ure (rezerviran čas) oziroma po dogovoru.

 

d) Pogovori z ravnateljem: po predhodnem dogovoru.

 

e) Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem skozi celo šolsko leto.

 

Pričakujemo, da bodo starši sodelovali pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih dejavnosti, organiziranje obiska in predstavitve svojih zaposlitev in podobno).

Družabna srečanja z učenci in starši so možna ob posebnih priložnostih.

Comments