O šoli‎ > ‎

Razširjeni program

FAKULTATIVNI PREDMETI
 

Šola organizira fakultativni pouk računalništva za učence druge triade.

Starši naj bi pomagali pri plačilu učbenikov, delovnih zvezkov in materialnih stroškov pri izvedbi programov. Občina krije honorar, ki ga dobi izvajalec.


PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 


DEJAVNOST

MENTOR

Št. ur

Otroški pevski zbor

Polona Pevec Pungeršek

70

Mladinski pevski zbor

Polona Pevec Pungeršek

140

Dramsko-recitacijski krožek v 2. obdobju

Mateja Kolar

35

Naravoslovni krožek v 2. obdobju

Lidija Čepin

35

Naravoslovno-tehniški krožek v 2. obdobju

Marjana Hartl

35

Biološko-kemijski krožek

Lidija Čepin

30

Literarno-dramsko-recitacijski krožek

Alja Belak

30

Sprostitvena dejavnost - izrazni ples z zvočno terapijo

dr.Katja Valenčak

18

Zabavna matematika 1

Maja Garbas

35

Zabavna matematika 2

Maja Garbas

35

Ročno delo

Marjana Hartl

30

Kolesarski krožek

Marjana Hartl

17

Naravoslovno-tehniški krožek v 1. razredu

Marica Jurak

20

Bralna značka

Marica Jurak

10

Naravoslovno-tehniški krožek v 2. razredu

Katja Koren

20

Bralna značka

Katja Koren

10

Športni krožek

Greta Simončič

35

Zgodovinsko-geografski krožek

Simona Strašek

30

Knjižničarski krožek

Milka J. Bogovič

35

Bralna značka

Milka J. Bogovič

35

Matematični krožek

Manica Kolar

30

Šahovski krožek

Marjan Drobne

70

Naravoslovno-tehniški krožek v 3. razredu

Marinka Moškon

20

Bralna značka

Marinka Moškon

10

Športni krožek –Krpan 5,6

Greta Simončič

24

Skupaj

 

859


ŠOLE V NARAVI


Šola bo organizirala tudi v tem šolskem letu del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da so to dobre oblike vzgoje, ki  pokažejo posebne oblike druženja in izobraževanja, kar dobro in zelo pozitivno vpliva na odraščajočo mladino.

 

V letošnjem letu načrtujemo naslednje šole v naravi:

    - zimska šola v naravi na Slivniškem Pohorju za 6. r. od 7. 1. do 11. 1. 2019

    - naravoslovni tabor v Gorenju pri Zrečah za 5. r. od 14. 5. do 19. 5. 2019

    - letna šola v naravi v Kopru za 4. r. od 28. 5. do 1. 6. 2019

Comments