O šoli‎ > ‎

Razširjeni program


ŠOLE V NARAVI


Izvedba šol v naravi bo v letošnjem letu odvisna od epidemioloških razmer na destinacijah.


Načrtujemo sicer izvesti tudi šoli v naravi, ki sta v lanskem letu odpadli, tako bomo v letošnjem letu izvedli pet šol v naravi, če bodo razmere to dopuščale:


- 28. 9. - 2. 10. 2020 - naravoslovni tabor v Gorenju pri Zrečah za 6. razred,


- 12. 10. - 16. 10. 2020 - plavalna šola v naravi v Kopru za 5. razred,


- 9. 2. - 12. 2. 2021 - zimska šola v naravi na Slivniškem Pohorju za 6. razred,


- 12. 4. - 16. 4. 2021 - naravoslovni tabor v Gorenju pri Zrečah za 5. razred,


- 24. 5. - 28. 5. 2021 - plavalna šola v naravi v Kopru za 4. razred.


 PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 

DEJAVNOST

MENTOR

Št. ur

Otroški pevski zbor

Polona Pevec Pungeršek

70

Mladinski pevski zbor

Polona Pevec Pungeršek

140

Dramsko-recitacijski krožek v 2. obdobju

Alja Belak

35

Naravoslovni krožek v 2. obdobju

Lidija Čepin

35

Naravoslovno-tehniški krožek v 2. obdobju

Marjana Hartl

35

Bralna značka

Milka J. Bogovič

35

Knjižničarski krožek

Milka J. Bogovič

35

Geografsko zgodovinski krožek

Simona Strašek

35

Zabavna matematika 1

Maja Garbas

35

Zabavna matematika 2

Maja Garbas

35

športni krožek

Greta Simončič

35

Naravoslovno - tehnični krožek

Darja Jug

25

Bralna značka

Darja Jug

10

Naravoslovno - tehnični krožek

Marica Jurak

25

Bralna značka

Marica Jurak

10

Biološko-kemijski krožek

Lidija Čepin

35

Ročnodelski krožek

Marjana Hartl

35

Naravoslovno- tehnični krožek

Marinka Moškon

20

Bralna značka

Marinka Moškon

10

Matematični krožek

Manica Kolar

30

Šahovski krožek

Marjan Drobne

70

Skupaj

 

795Comments