O šoli‎ > ‎

Razširjeni program

FAKULTATIVNI PREDMETI
 

Šola organizira fakultativni pouk računalništva za učence druge triade.

Starši naj bi pomagali pri plačilu učbenikov, delovnih zvezkov in materialnih stroškov pri izvedbi programov. Občina krije honorar, ki ga dobi izvajalec.


PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 


DEJAVNOST

MENTOR

Št. ur


Skupaj

 ŠOLE V NARAVI


Šola bo organizirala tudi v tem šolskem letu del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da so to dobre oblike vzgoje, ki  pokažejo posebne oblike druženja in izobraževanja, kar dobro in zelo pozitivno vpliva na odraščajočo mladino.

 

V letošnjem letu načrtujemo naslednje šole v naravi:

    - zimska šola v naravi na Slivniškem Pohorju za 6. r. 

    - naravoslovni tabor v Gorenju pri Zrečah za 5. r. 

    - letna šola v naravi v Kopru za 4. r. 

Comments