novice2018_19‎ > ‎

Še eno šolsko leto presežkov

objavljeno: 5. avg. 2019 02:30 avtor: Kozji Zmaj
Šolsko leto 2018/19 je bilo za učence Osnovne šole Kozje in njihove mentorje ponovno šolsko leto presežkov. Na tekmovanjih iz znanja so naši učenci osvojili rekordnih 16 zlatih priznanj, ob tem pa še 52 srebrnih in 165 bronastih priznanj, kar je dosežek, ki ga ne dosegajo niti bistveno večje šole. Vsaj eno priznanje je osvojilo 62 učencev, kar je ponovno krepko nad polovico vseh učencev šole. Prav neverjeten pa je podatek, da so naši učenci kar sedemkrat postali državni prvaki na različnih tekmovanjih iz znanja. Ker je vseh, ki so osvojili priznanja, absolutno preveč, naj naštejemo le tiste, ki so osvojili zlata in srebrna priznanja na državni ravni. Izstopal je seveda Brest Lenarčič, ki je državni prvak postal na tekmovanjih iz logike, astronomije, računalniškega programiranja, fizike, matematike in na tekmovanju Logična pošast. Na slednjem je državni prvak postal tudi Bor Gradišek. Brest je ob tem zlato priznanje osvojil še na tekmovanjih iz biologije in kemije ter na tekmovanju Prvaki znanja, srebrno pa na tekmovanjih iz prostorske predstavljivosti – Matemček, razvedrilne matematike ter zgodovine. Ponovno se je uvrstil tudi na mednarodno Sanktpeterburško astronomsko olimpiado, kjer je osvojil srebrno medaljo. Bor Gradišek se je poleg naslova državnega prvaka na tekmovanju Logična pošast veselil še zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti – Matemček, srebrni priznanji pa je osvojil na Vegovem tekmovanju iz matematike in na tekmovanju Raziskovalci znanja. Lan Gradišek je zlato priznanje osvojil na tekmovanju Prvaki znanja, ob tem pa je nanizal še srebrna priznanja na tekmovanjih iz prostorske predstavljivosti, angleščine, razvedrilne matematike, kemije, fizike, matematike ter na tekmovanju Logična pošast. Lan je osvojil tudi posebno priznanje Diamantni kenguru za odlične dosežke na tekmovanjih iz matematike v vseh devetih letih šolanja. Zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije je osvojila devetošolka Manca Berglez, ki je srebrni priznanji osvojila še na Cankarjevem tekmovanju iz znanja slovenščine in na tekmovanju iz znanja geografije. Maša Ferlič je osvojila zlato Cankarjevo priznanje iz znanja slovenščine, zlati priznanji na tekmovanju Prvaki znanja pa sta osvojila še Patricija Žučko in Miha Švajger. Državno srebrno na tekmovanju Logična pošast je osvojila še Alina Pristušek, srebrno Proteusovo priznanje iz znanja biologije pa Neli Belina. Srebrno priznanje Raziskovalci znanja pa so osvojili Nik Hladin, Anita Kozole in Luka Lesjak.

Poleg posameznikov so letos blestele tudi naše šolske ekipe na tekmovanjih Male sive celice, Prvaki znanja, Raziskovalci znanja in Mladi genialci. Ekipa v postavi Matic Blatnik, Brest Lenarčič in Patricija Žučko je zmagala na regijskem predtekmovanju Malih sivih celic in se uvrstila v studijski del tekmovanja. S tem uspehom so tudi dosegli, da bo drugo šolsko leto regijsko predtekmovanje že drugič potekalo v Kozjem. Na tekmovanju Prvaki znanja je ekipa Dream team (Brest Lenarčič, Lan Gradišek, Patricija Žučko in Miha Švajger) pometla s konkurenco na regijskem tekmovanju, na državnem pa osvojila odlično četrto mesto v državi. Njihovemu vzoru je sledila tudi ekipa Dream team junior (Bor Gradišek, Nik Hladin, Anita Kozole in Luka Lesjak), ki je osvojila naslov Najboljši raziskovalci znanja z zmago na regijskem tekmovanju. Drugo mesto na tekmovanju Mladi genialci pa je osvojila še naša šolska ekipa v postavi Brest Lenarčič, Lan Gradišek in Patricija Žučko.

Uspešni pa so bili tudi športniki: atleti, badmintonisti, odbojkarji in šahisti so uspešno nastopali na medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih. Med atleti so največje uspehe nanizali Patrik Perc, ki je v teku na 60 metrov osvojil drugo mesto na medobčinskem prvenstvu, drugo na regijskem in peto na državnem. Patricija Žučko je v suvanju krogle zasedla prvo mesto na medobčinskem in tretje mesto na regijskem prvenstvu, Miha Švajger pa je v teku na 60 metrov zasedel tretje mesto na medobčinskem in četrto na regijskem prvenstvu. Med badmintonisti sta Katja Bratuša med učenkami in Tim Šmon med učenci osvojila tretje mesto na državnem prvenstvu, šolska ekipa, v kateri so bili poleg Tima in Katje še Žan Kiderič, Lan Gradišek, Špela Šošterič in Špela Kukovičič, pa je na državnem ekipnem prvenstvu osvojila peto mesto. Šahovska ekipa fantov do 12 let v sestavi Bor Gradišek, Matevž Muškatevc, Rok Romih, Florijan Kiderič in Nik Hladin je na regijskem prvenstvu osvojila drugo mesto.

Letošnje leto si bomo lahko zapomnili tudi po obisku Marka Soršaka Sokija, ki je šoli podaril kitaro in dva cajona. Novost letošnjega šolskega leta pa je tudi, da se je naša šola priključila Slovenski mreži zdravih šol, jeseni pa smo ob Prazniku Kozjanskega jabolka postali še nosilec kolektivne blagovne znamke Sožitje.

 

Roman Gradišek, ravnatelj

Comments