novice2018_19

Še eno šolsko leto presežkov

objavljeno: 5. avg. 2019 02:30 avtor: Kozji Zmaj

Šolsko leto 2018/19 je bilo za učence Osnovne šole Kozje in njihove mentorje ponovno šolsko leto presežkov. Na tekmovanjih iz znanja so naši učenci osvojili rekordnih 16 zlatih priznanj, ob tem pa še 52 srebrnih in 165 bronastih priznanj, kar je dosežek, ki ga ne dosegajo niti bistveno večje šole. Vsaj eno priznanje je osvojilo 62 učencev, kar je ponovno krepko nad polovico vseh učencev šole. Prav neverjeten pa je podatek, da so naši učenci kar sedemkrat postali državni prvaki na različnih tekmovanjih iz znanja. Ker je vseh, ki so osvojili priznanja, absolutno preveč, naj naštejemo le tiste, ki so osvojili zlata in srebrna priznanja na državni ravni. Izstopal je seveda Brest Lenarčič, ki je državni prvak postal na tekmovanjih iz logike, astronomije, računalniškega programiranja, fizike, matematike in na tekmovanju Logična pošast. Na slednjem je državni prvak postal tudi Bor Gradišek. Brest je ob tem zlato priznanje osvojil še na tekmovanjih iz biologije in kemije ter na tekmovanju Prvaki znanja, srebrno pa na tekmovanjih iz prostorske predstavljivosti – Matemček, razvedrilne matematike ter zgodovine. Ponovno se je uvrstil tudi na mednarodno Sanktpeterburško astronomsko olimpiado, kjer je osvojil srebrno medaljo. Bor Gradišek se je poleg naslova državnega prvaka na tekmovanju Logična pošast veselil še zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti – Matemček, srebrni priznanji pa je osvojil na Vegovem tekmovanju iz matematike in na tekmovanju Raziskovalci znanja. Lan Gradišek je zlato priznanje osvojil na tekmovanju Prvaki znanja, ob tem pa je nanizal še srebrna priznanja na tekmovanjih iz prostorske predstavljivosti, angleščine, razvedrilne matematike, kemije, fizike, matematike ter na tekmovanju Logična pošast. Lan je osvojil tudi posebno priznanje Diamantni kenguru za odlične dosežke na tekmovanjih iz matematike v vseh devetih letih šolanja. Zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije je osvojila devetošolka Manca Berglez, ki je srebrni priznanji osvojila še na Cankarjevem tekmovanju iz znanja slovenščine in na tekmovanju iz znanja geografije. Maša Ferlič je osvojila zlato Cankarjevo priznanje iz znanja slovenščine, zlati priznanji na tekmovanju Prvaki znanja pa sta osvojila še Patricija Žučko in Miha Švajger. Državno srebrno na tekmovanju Logična pošast je osvojila še Alina Pristušek, srebrno Proteusovo priznanje iz znanja biologije pa Neli Belina. Srebrno priznanje Raziskovalci znanja pa so osvojili Nik Hladin, Anita Kozole in Luka Lesjak.

Poleg posameznikov so letos blestele tudi naše šolske ekipe na tekmovanjih Male sive celice, Prvaki znanja, Raziskovalci znanja in Mladi genialci. Ekipa v postavi Matic Blatnik, Brest Lenarčič in Patricija Žučko je zmagala na regijskem predtekmovanju Malih sivih celic in se uvrstila v studijski del tekmovanja. S tem uspehom so tudi dosegli, da bo drugo šolsko leto regijsko predtekmovanje že drugič potekalo v Kozjem. Na tekmovanju Prvaki znanja je ekipa Dream team (Brest Lenarčič, Lan Gradišek, Patricija Žučko in Miha Švajger) pometla s konkurenco na regijskem tekmovanju, na državnem pa osvojila odlično četrto mesto v državi. Njihovemu vzoru je sledila tudi ekipa Dream team junior (Bor Gradišek, Nik Hladin, Anita Kozole in Luka Lesjak), ki je osvojila naslov Najboljši raziskovalci znanja z zmago na regijskem tekmovanju. Drugo mesto na tekmovanju Mladi genialci pa je osvojila še naša šolska ekipa v postavi Brest Lenarčič, Lan Gradišek in Patricija Žučko.

Uspešni pa so bili tudi športniki: atleti, badmintonisti, odbojkarji in šahisti so uspešno nastopali na medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih. Med atleti so največje uspehe nanizali Patrik Perc, ki je v teku na 60 metrov osvojil drugo mesto na medobčinskem prvenstvu, drugo na regijskem in peto na državnem. Patricija Žučko je v suvanju krogle zasedla prvo mesto na medobčinskem in tretje mesto na regijskem prvenstvu, Miha Švajger pa je v teku na 60 metrov zasedel tretje mesto na medobčinskem in četrto na regijskem prvenstvu. Med badmintonisti sta Katja Bratuša med učenkami in Tim Šmon med učenci osvojila tretje mesto na državnem prvenstvu, šolska ekipa, v kateri so bili poleg Tima in Katje še Žan Kiderič, Lan Gradišek, Špela Šošterič in Špela Kukovičič, pa je na državnem ekipnem prvenstvu osvojila peto mesto. Šahovska ekipa fantov do 12 let v sestavi Bor Gradišek, Matevž Muškatevc, Rok Romih, Florijan Kiderič in Nik Hladin je na regijskem prvenstvu osvojila drugo mesto.

Letošnje leto si bomo lahko zapomnili tudi po obisku Marka Soršaka Sokija, ki je šoli podaril kitaro in dva cajona. Novost letošnjega šolskega leta pa je tudi, da se je naša šola priključila Slovenski mreži zdravih šol, jeseni pa smo ob Prazniku Kozjanskega jabolka postali še nosilec kolektivne blagovne znamke Sožitje.

 

Roman Gradišek, ravnatelj

Hvala, generacija 2004

objavljeno: 27. jun. 2019 05:00 avtor: Kozji Zmaj

V petek, 14. 6. 2019, se je na valeti od Osnovne šole Kozje poslovila generacija devetošolcev z letnico rojstva 2004. Od šolskih klopi se je poslovila uspešna generacija. Na tekmovanjih iz znanja in športa ter na in številnih nastopih na šolskih prireditvah so pustili res močne sledi. Bili so hvaležna, ustvarjalna in s številnimi talenti obdarjena generacija. Veseli smo lahko, da so jih delili z nami, ponosni pa na to, da smo jim jih pomagali razvijati in jih oblikovati v kompetentne mladostnike.

Na valeti so se devetošolci zahvalili staršem, učiteljem in delavcem šole, gospodu župniku ter lokalni skupnosti z županjo na čelu. Poslovili so se tudi od razredničark Alje Belak in Marinke Žibret. Poskrbeli so za predajo ključa šole in s tem simbolično predali primat najstarejših na šoli bodočim devetošolcem. Uživali smo lahko ob njihovih odličnih plesnih točkah in čudovitem glasu Lane Pirš, ki je prireditev zaključila s pesmijo Nasmeh življenja.

Učenci so poleg spričeval v uradnem delu prejeli bogato bero pohval in priznanj s tekmovanj. Učenci z zaključenimi odličnimi ocenami so bili: Neli Belina, Manca Berglez, Lan Gradišek in Miha Švajger.

Priznanje zlati bralec so prejeli: Neli Belina, Manca Berglez, Anamari Gerzina Rožič, Anja Pečnik, Špela Šošterič in Miha Švajger.

Posebno priznanje in zahvalo šole za multimedijsko podporo šolskih in obšolskih prireditev sta prejela Lan Gradišek in Miha Švajger.

Na športnem področju sta izstopala učenca Patrik Perc in Patricija Žučko. Prejela sta priznanji za naj športnika oz. športnico šole.

Najboljši učenec generacije je bil Lan Gradišek. Lan je bil v devetletnem izobraževanju nadpovprečno uspešen učenec na tekmovanjih iz znanja, športa, več let pa je skrbel tudi za multimedijsko podporo šolskih in obšolskih prireditev.

Devetošolce smo spustili na samostojno pot, a z zaupanjem, da smo jih opremili z znanjem in izkušnjami, s pomočjo katerih bodo skušali v življenju prav ravnati. Srečno na nadaljnji življenjski poti.

Marinka Žibret

Ogled podjetja Rajmax

objavljeno: 27. jun. 2019 04:58 avtor: Kozji Zmaj

V petek, 22. 6. 2019, smo učenci šestega razreda obiskali podjetje Rajmax iz Kozjega. Sprejel nas je direktor, gospod Janko Rajgl, ki nam je skupaj z ženo Andrejo in komercialistko Renato Debelak, predstavil delovanje podjetja.

Predstavili so nam podjetje, ki deluje  že 21 let, koliko delavcev zaposlujejo, kakšno imajo izobrazbo in kaj je njihovo delo.  Nato so nam pokazali različne proizvode, vrata, okna, z različnimi stekli in senčili. Pri predstavitvi vrat smo izvedeli, da ne izdelujejo samo vrat s kljuko, ampak tudi vrata, ki se odpirajo na prstni odtis. Sledil je ogled proizvodnje.  Seznanili smo se s posameznimi postopki skozi katere nastajajo okna ter stroje, s katerimi si pomagajo. Na koncu ogleda  so nas seznanili tudi z ločevanjem odpadkov v podjetju in kam gredo stara okna, ki so jih zamenjali.

Ob koncu predstavitve so nas prijetno presenetili z darili, mi pa smo se zahvalili za zanimivo predstavitev in ogled ter polni novega znanja odšli proti šoli. Ogled podjetja mi je bil zelo všeč in z veseljem bi se ga še enkrat udeležila.

                                                                    

                                                                                                                                 Sanja Debelak, 6. r.

Mladi varuhi narave

objavljeno: 23. jun. 2019 22:51 avtor: Kozji Zmaj   [ posodobljeno 27. jun. 2019 04:57 ]

Šestošolci smo se v okviru naravoslovnega krožka z go. Lidijo Čepin udeležili treh srečanj Mreže šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Prvo je bilo meseca marca v okolici naše šole, drugo v aprilu, v  Lesičnem, zadnje pa v mesecu maju na suhih travnikih na Vetrniku. Srečanja so organizirali strokovni delavci Kozjanskega parka.

Na prvem srečanju nam je G. Dušan Klenovšek  v VCK predstavil bobra, zavarovano žival, ki ponovno naseljuje naše kraje. Presenečeni smo bili nad njegovo velikostjo, gosto, pomaščeno dlako,  prepoznaven pa  je predvsem po oranžnih sekalcih in ploščatem repu, ki mu pomaga pri plavanju.

Sledil je terenski ogled njegovega habitata ob reki Bistrici. Tam smo lahko opazili njegove sledi: objedeno  in podrto drevje, »sekance«, ki jih pušča za sabo, vhod v bobrišče, kjer biva, začetek gradnje jezu ...  Podnevi ga je težko opaziti, zato pa so v Podsredi ob bobrišču namestili kamere. S kančkom sreče ga bodo morda posnele v nočnem času.

Bober ni edina zavarovana žival, ki biva v naših krajih. Varovanja si posebej zaslužijo  dvoživke, saj so zaradi številnih dejavnosti človeka močno ogrožene. Na mokrotnem travniku v okolici Lesičnega smo imeli priložnost spoznati manj poznane pupke. V jarku ob travniku smo našli navadnega in planinskega pupka. Ujeli smo jih z mrežo in večina učencev ga je prijela v roke in si ga lahko pobliže ogledala.

G. Dušan Klenovšek je ujel tudi kačo belouško, ki smo jo z navdušenjem opazovali. Lahko smo se jo tudi dotaknili. Zanimiv je bil tudi pogled na urha, dvoživko, ki v obrambi pred plenilcem pokaže svoj pisan trebuh in hlini smrt.

Pomladno raziskovanje narave smo zaključili na cvetočih suhih travnikih Vetrnika, kjer  smo v  družbi metuljev in ob ptičjem petju spoznavali redke in zavarovane rastline. Najbolj so nas očarale orhideje, ki so se skrivale med številnimi ranjaki, strašnicami, šaši, grebenušami ...

Ga. Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka, je vsakemu udeležencu podelila priznanje Mladi varuh narave. Poučno raziskovanje je doseglo svoj namen. Zavedamo se pomembnosti ohranjanja narave in odgovorno bomo širili svoje znanje med vrstnike.

 

Izabela Godler, Mia Bricelj-Žuželj, Mia Lampič in mentorica Lidija Čepin

Navijali smo na kolesarski dirki po Sloveniji

objavljeno: 21. jun. 2019 01:27 avtor: Franc Grobelsek

Tehniški dan v Bistri in živalskem vrtu

objavljeno: 20. jun. 2019 23:03 avtor: Kozji Zmaj

14. 6. 2019 smo učenci 4. razreda OŠ KOZJE in OŠ LESIČNO opravili  še zadnjo  dejavnost v tem šolskem letu. Obiskali smo TMS v Bistri. Sprehodili smo se po različnih oddelkih in videli različne pripomočke, s katerimi so si ljudje nekoč pomagali pri delu. Navdušile  so nas  makete, puške, nagačene živali, najbolj pa so nam bila zanimiva Titova vozila, stari motorji in kolesa. V muzeju smo izvedeli veliko zanimivosti o življenju naših prednikov. Njihovo delo je bilo sigurno težje in zanj so porabili veliko časa in truda.

Po ogledu smo se zapeljali še v živalski vrt, kjer je bilo zelo vroče, zato so živali počivale v senci, mi pa smo komaj čakali obljubljenega sladoleda. Sprehodili smo se mimo  pavov, emujev, medvedov, občudovali slonico Gango … Čas smo prihranili tudi za igro na igralih in za nakupe spominkov v  ZOO trgovini.

Preživeli smo zanimiv dan.  Učenci obeh šol se zahvaljujemo Lovski družini Kozje. Ta  že 30 let omogoča naše ekskurzije in prispeva denar za prevoz in ogled. Generacije se sicer res menjavajo, hvaležnost pa ostaja. Velika hvala tudi v imenu obeh učiteljic, Nives in Marjane ter seveda staršev.  

Učenci 4. razreda in razredničarka Marjana Hartl

Vtisi iz šole v naravi v Kopru

objavljeno: 6. jun. 2019 04:40 avtor: Kozji Zmaj

Na morju so bile zelo udobne postelje in okusna hrana. Najljubši in zanimiv dan mi je bil četrtek, ko smo šli na Bonifiko, kjer smo se igrali. Pred spanjem pa smo se lahko še družili po sobah.

                                                                                         GAL ERHATIČ, 4.r.

 


Všeč mi je bila hrana na morju, še posebej pica in tortice. Tudi nakupovalni dan v Piranu mi je bil všeč. Presenetilo me je, da je bila v bazenu morska voda. Druženje s sošolci pa je bilo super.

                                                                                        ENEJ ROMIH, 4.r.

 


Sobe v hotelu Žusterna so bile lepo urejene. Učili smo se novih spretnosti v plavanju in spoznavali značilnosti Kopra in Pirana. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli vsak večer na sprehod do mesta.

                                                                                         ŽANA KOZOLE, 4.r.

 

Na morju mi je bilo zelo lepo, čeprav je vreme sodilo bolj v zimske mesece. Spoznavali smo nove rastline in živali. Kopali smo se v džakuziju in se spuščali po toboganu. Četrtkov večer smo preživeli na Bonifiki, kjer smo preizkušali igrala in ziplajn. Zelo sem uživala.

                                                                                              JANA GMAJNIČ, 4.r.

Igrive in zabavne Male sive celice

objavljeno: 30. maj 2019 02:44 avtor: Kozji Zmaj   [ posodobljeno 30. maj 2019 02:44 ]

Konec meseca aprila je na OŠ Kozje prišlo vabilo ustvarjalcev oddaje Male sive celice, v katerem so povabili tekmovalce, ki so našo šole predstavljali v tem televizijskem kvizu, naj se udeležijo zaključnega snemanja letošnje oddaje. Oddajo so zasnovali nekoliko drugače, bolj sproščeno, zabavno, a hkrati povezovalno. Tekmovalci so bili vabila veseli in so nestrpno pričakovali nov snemalni dan na TV Slovenija. Žal se je moral Brest Lenarčič sodelovanju na zaključni oddaji odpovedati, saj ga je istega dne čakal klavirski nastop na glasbenem tekmovanju. Tako sta ekipo  OŠ Kozje predstavljala Patricija Žučko in Matic Blatnik.

V petek, 17. 5. 2019, smo se predstavniki OŠ Kozje odpravili v Ljubljano. Opremljeni s transparenti, ki so jih naredile devetošolke, smo se sprehodili do RTV Slovenija. Ustvarjalci oddaje so vse tekmovalce in mentorje prijazno sprejeli in nam razložili potek snemanja oddaje. Ko se je zbrala večina tekmovalcev se je začela vaja. Tekmovalci so bili razdeljeni v dve ekipi, prvo so sestavljali BISTRI-vijolični in drugo BRIHTNI-rumeni. Obe ekipi sta se v zabavnih, miselnih in spretnostnih igrah borili za zmago. Naša tekmovalca sta po odločitvi režije pristala na BRIHTNI – rumeni tribuni. Medtem ko so tekmovalci vadili igre v katerih bodo tekmovali, smo si mentorji ogledali režijo. Ko se je snemalni ekipi pridružil še voditelj, Nik Škrlec, smo vedeli, da bo šlo zares. Tekmovalci obeh ekip so se med seboj pomerili v štirih igrah: štiri v vrsto, sestavljanju sestavljanke, hitrostnem oblačenju majic in iskanju ter vezanju balonov. Na koncu pa so ob glasbi tudi zaplesali.

Čeprav nabiranje točk ni bilo prvotnega pomena, so bili učenci kar precej tekmovalni in uspešni pri opravljanju nalog. Pri tem so drug drugemu pomagali in čeprav so bili iz različnih šol, so zelo dobro sodelovali. Medsebojno spoznavanje, sodelovanje, nabiranje novih izkušenj in zabava je bilo vodilo oddaje za katero upam, da si jo boste z veseljem ogledali. Tako boste tudi ugotovili ali sta bila tokrat Matic in Patricija na zmagovalni strani.

Matic Blatnik: »To je bila zelo zabavna pustolovščina, ki je ne bom nikoli pozabil.«

Vabljeni k ogledu oddaje, ki bo na sporedu v soboto, 1. 6. 2019 ob 9. 20.


Več fotografij na https://photos.app.goo.gl/TXFt6SfsSzkUYgnf9


Mentorica: Marinka Žibret

Bor tretji v Dolenjski kadetski šahovski ligi

objavljeno: 13. maj 2019 00:18 avtor: Kozji Zmaj

Mladi šahisti z Osnovne šole Kozje so se že tretje leto zapored udeleževali Dolenjske kadetske šahovske lige, ki jo organizirajo šahovski klubi iz Dolenjske in Posavja. V petek  10 maja je bil na sporedu še četrti, finalni turnir, na katerem je nov lep uspeh dosegel Bor Gradišek.

Dolenjska kadetska šahovska liga ima že več kot dvajsetletno tradicijo. Letos so tekmovali v treh starostnih kategorijah, učenke in učenci do 10 let, do 12 let in do 18 let. Na sporedu so bili štirje turnirji. Prvi je bil konec oktobra v Novem mestu, drugi konec novembra v Kočevju, tretji konec marca v Leskovcu pri Krškem in zadnji prejšnji petek v Mokronogu. Skupaj je na vseh štirih turnirjih nastopilo 164 mladih šahistov iz 34 osnovnih šol, med njimi je bilo tudi šest učencev OŠ Kozje, ki so nastopali v konkurenci učencev do 12 let. Zadnjega turnirja v Mokronogu se jih je udeležilo pet. Najboljši med njimi je bil Bor Gradišek, ki je v sedmih partijah zabeležil pet zmag in osvojil tretje mesto. Matevž Muškatevc je osvojil štiri točke in osmo mesto, Florijan Kiderič in Rok Romih sta osvojila po dve točki in zasedla 15. in 16. mesto, mesto za njima pa je bil Nik Hladin s točko in pol.

Bor se je s tretjim mestom zavihtel tudi med najboljše tri fante do 12 let  v seštevku vseh štirih turnirjev. Osvojeno četrto mesto v Novem mestu, peto v Kočevju, drugo v Leskovcu in zdaj še tretje v Mokronogu je  bilo dovolj za skupno tretje mesto. Pred njim sta bila tako na finalnem turnirju, kot tudi v skupnem seštevku le Igor Jalovec iz ŠK Kočevje in Kristjan Kodrič Plevnik iz ŠK Krško. Lep skupni dosežek je uspel tudi Matevžu, ki je ligo končal na 9. mestu med fanti do 12 let, Florijan je bil 14., Rok 22., Nik 23., na 34. mestu med 41 udeleženci pa je bil še Luka Lesjak, ki pa se je udeležil le enega turnirja.   

Dan pred tem,
 v četrtek 9. maja, je v Večnamenskem centru Kozje potekalo prvo občinsko prvenstvo v šahu za osnovnošolce, ki so ga udeležili učenci iz Osnovnih šol Kozje in Lesično. Deset udeležencev je odigralo pet krogov po švicarskem sistemu. Najboljši je bil učenec OŠ Kozje Bor Gradišek, ki je zbral maksimalnih pet točk in s tem postal prvi občinski prvak med osnovnošolci. Tri točke in pol iz petih partij sta osvojila drugouvrščeni Nik Hladin iz OŠ Kozje in tretjeuvrščeni Aljaž Čepin iz OŠ Lesično. Ti trije so prejeli medalje, organizatorji pa so za prav vsakega udeleženca pripravili še praktične nagrade. 

Mladi raziskovalci po bobrovih sledeh in na svatbi pupkov

objavljeno: 6. maj 2019 04:31 avtor: Kozji Zmaj   [ posodobljeno 6. maj 2019 04:37 ]

Šestošolci smo se v okviru naravoslovnega krožka z go. Lidijo Čepin udeležili dveh srečanj mreže šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Prvo je bilo meseca marca v okolici naše šole, drugo pa v aprilu, v  Lesičnem. Srečanje so organizirali strokovni delavci Kozjanskega parka.
G. Dušan Klenovšek nam je v VCK predstavil bobra, zavarovano žival, ki ponovno naseljuje naše kraje. Presenečeni smo bili nad njegovo velikostjo, gosto, pomaščeno dlako,  prepoznaven pa  je predvsem po oranžnih sekalcih in ploščatem repu, ki mu pomaga pri plavanju.
Sledil je terenski ogled njegovega habitata ob reki Bistrici. Tam smo lahko opazili njegove sledi: objedeno  in podrto drevje, »sekance«, ki jih pušča za sabo, vhod v bobrišče, kjer biva, začetek gradnje jezu ...  Podnevi ga je težko opaziti, zato pa so v Podsredi ob bobrišču namestili kamere. S kančkom sreče ga bodo morda posnele v nočnem času.
Bober ni edina zavarovana žival, ki biva v naših krajih. Varovanja si posebej zaslužijo  dvoživke, saj so zaradi številnih dejavnosti človeka močno ogrožene. Na mokrotnem travniku v okolici Lesičnega smo imeli priložnost spoznati manj poznane pupke. Pri nas lahko srečamo tri vrste pupkov, velikega, alpskega in navadnega.
Najbolj opazni so spomladi, ko se samci odenejo v svatovske barve,  po hrbtu jim zraste greben in tako vabijo samice k parjenju. V jarku ob travniku smo našli navadnega in alpskega pupka. Ujeli smo jih z mrežo in večina učencev ga je prijela v roke in si ga lahko pobliže ogledala.
G. Dušan Klenovšek je ujel tudi kačo belouško, ki smo jo z navdušenjem opazovali. Lahko smo se jo tudi dotaknili. Zanimiv je bil tudi pogled na urha, dvoživko, ki v obrambi pred plenilcem pokaže svoj pisan trebuh in hlini smrt.

Pomladno raziskovanje narave nas je navdušilo. Komaj čakamo naslednjega, ko se bomo v mesecu maju podali na suhe travnike Vetrnika.

 

Izabela Godler, Mia Bricelj-Žuželj, Mia Lampič in mentorica Lidija Čepin

1-10 of 50