Zelena Evropa v Kozjem, sreda 20. 9. 2017

objavljeno: 30. sep. 2017 06:00 avtor: Kozji Zmaj   [ posodobljeno 1. okt. 2017 03:52 ]

Sredino dopoldne je bilo namenjeno projektnemu sestanku. V prvem delu so učenci partnerskih držav predstavili ogrožena območja v njihovi okolici, naša učenca, Lan Gradišek in Patricija Žučko, sta predstavila zavarovano območje Kozjanskega parka. Izpostavila sta tudi vedno večji problem invazivnih rastlinskih in živalskih vrst pri nas.

Po predstavitvah je g. Gregor Vrabec vodil debato z učenci, kjer so iskali skupne točke ogroženosti v vseh državah, možne rešitve, razmišljali pa so tudi o namenu projekta ter zaključili, da je predpogoj za spremembe ozaveščenost ljudi glede onesnaževanja in ogrožanja ter načinov varovanja okolja.

>>>več fotografij

V drugem delu so s sestankom nadaljevali učitelji, učenci pa so se razdelili v dve skupini.

Ena skupina je odšla v tehniško delavnico, ki jo je vodila ga. Alja Belak. Otroci so si narisali modele zmajčka na les, nato so jih ob pomoči Matica M. in Alena P. izžagali na vibracijski žagi, ostre dele obrusili in očistili, nato pa zmajčka pobarvali z zeleno barvo. Ko se je osnovna barva posušila, so zmajčku narisali še rep, oči in usta. Na zadnjo stran so napisali ime naše šole in države. Zmajčke so odnesli domov za spomin. Kdor je končal prej,  je izdelal še enega zmajčka ali kakšno drugo uporabno manjšo stvar iz lesa. Načrt in idejo zanjo je izdelal sam.

Druga skupina pa je odšla v likovno delavnico, ki jo je vodil g. Franc Grobelšek.

Najprej je vsak učenec v dar dobil laneno eko torbico. Namen je bil, da likovno oblikujejo torbico tako, da bi jih spominjala na srečanje v Kozjem in na prijatelje iz držav, ki so vključene v projekt.

Delo je potekalo tako, da so bili učenci najprej seznanjeni z načini prenašanja lastne risbe na tekstil, nato pa so izdelali linorezne matrice s svojimi  inicialkami. Matrica jim je omogočila, da so sleherni izdelek lahko tiskali večkrat in so se zato lahko na vseh torbicah pojavili odtisi vseh učencev iz skupine. Na matrice so torej nanesli različne grafične barve in z njimi potiskali vse torbice.

Takšne torbice so poimenovali Spominske torbice in nanje dodali še zastave vseh sodelujočih držav. Po želji so lahko učenci uporabili tudi akrilne spreje in še dodatno popestrili svoje izdelke.

Sredino popoldne je ga. Lidija Čepin goste in nekaj naših učencev odpeljala v Podsredo, na sedež Kozjanskega parka. Po uvodnem pozdravu ge. Mojce Kunst, so si ogledali multivizijo, v kateri je bil predstavljen Kozjanski regijski park.

Ga. Barbara Ploštajner je predstavila delovanje rastlinske čistilne naprave in pojasnila njen pomen pri varovanju okolja, učenci pa so izdelali peščeni filter in tako spoznali delovanje čistilne naprave.

V spremstvu g. Dušana Klenovška in ge. Mojce Kunst so se odpravili na grad Podsreda. G. Dušan jih je popeljal na podstrešje gradu, kjer je pokazal bivališče netopirjev, ki so v Kozjanskem parku zavarovani. Predstavil je tudi njihov način življenja in ukrepe za njihovo varovanje.

Z avdio vodiči so se sprehodili skozi sobane gradu in si nato pod vodstvom ge. Mojce Kunst v pritličnem delu ogledali razstavo o naravi v kozjanskem parku. Ob prepričljivih fotografijah so spoznavali pomen varovanja mokrišč, visokodebelnih sadovnjakov, suhih travnikov... za ohranjanje biodiverzitete.

Popoldne so zaključili v visokodebelnem sadovnjaku, nasadu starih sort jablan, kjer je g. Klenovšek pojasnil pomen njihovega ohranjanja. Stare sorte jablan so namreč habitat številnim ogroženim vrstam.  Ogledali so si gnezdilnice za ogrožene vrste ptic, hotel za čebele samotarke ter hotel za pikapolonice.

 

Comments